Datum: 16-08-2022 - 06:50
12
sep
'19
College beantwoordt vragen VVD-fractie over vergunningsaanvraag filmopnames wijk Mossenest in Noordwijkerhout.
Geschreven door College van B&W gemeente Noordwijk

College beantwoordt vragen VVD-fractie over vergunningsaanvraag filmopnames wijk Mossenest.

Tijdens de debatraad van 16 juli 2019 werd door de heer Knapp van de VVD-fractie gevraagd hoe het proces is verlopen rond de vergunningaanvraag voor filmopnamen in de woonbuurt Arena in Noordwijkerhout en of dergelijke aanvragen niet binnen 1 a 2 dagen kunnen worden afgehandeld. (klik hier voor het nieuwsitem) Op 20 juni 2019 heeft de filmproducent bij de gemeente een aanvraag ingediend...

voor een objectvergunning ten behoeve van het maken van filmopnamen op het middenterrein van de Arena in Noordwijkerhout. 

Intern onderzoek door het gemeentelijke Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en overleg met de aanvrager heeft aangetoond dat aanvrager bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) voor het te bouwen Piratenschip (=tijdelijk bouwwerk van 14x6x8m, lxbxh) een omgevingsvergunning diende aan te vragen. Op 2 juli 2019 is dat aan de aanvrager medegedeeld.

In de 2e helft van juni is er contact geweest tussen de filmproducent en de gemeente (team Beheer Openbare Ruimte) over tijdelijk verhuizen speeltoestellen en voetbalveld. Team BOR was akkoord. Op 2 juli 2019 is de aanvraag ter behandeling doorgestuurd naar de ODWH.

Tevens is de producent op 2 juli door de burgemeester op de hoogte gebracht van het collegestandpunt (zonder vergunning mag er niet gestart worden). Op 5 juli 2019 zijn de bewoners van de Arena middels een brief kort geïnformeerd over de voortgang.

Op 10 juli heeft de producent aan VTH medegedeeld dat filmopnamen in Amsterdam gemaakt gaan worden. De aanvraag bij de gemeente Noordwijk kon 'on hold' gezet worden tot eind juli voor het geval de opnamen in Amsterdam niet door zouden kunnen gaan.

Uit het bovenstaande blijkt dat VTH de filmproducent binnen 2 weken na aanvraag op de hoogte heeft gebracht van het ter behandeling doorgeven van de aanvraag aan de ODWH. Daarna heeft de filmproducent gekozen voor Amsterdam als plaats voor de opnamen.  

Vergunningaanvragen zijn soms bijzonder complex. Naast een interne beoordeling is het voor complexe aanvragen altijd nodig extern advies in de winnen (Politie, Brandweer of GHOR) en is het vaak nog nodig overleg te hebben met de aanvrager.
Daarbij gaat het om niet beïnvloedbare agenda's. Dit, in combinatie met en de hoge workload bij VTH, maken het afwikkelen van dergelijke aanvragen in I of 2 werkdagen niet mogelijk.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.