Datum: 03-06-2020 - 05:19
11
sep
'19
De Zonnebloem heeft al 70 jaar hart voor elkaar.
Geschreven door Zonnebloem afdeling Noordwijkerhout

Zonnebloem en kinderen Victorschool delen zonnebloemen uit in Munnekeweij. (foto's)

Wederom een enorm succes van de jaarlijkse bloemen- en scholendag van de Zonnebloem Noordwijkerhout met leerlingen uit groep 5 van de basisschool, waaraan dit jaar de Sint Victorschool de medewerking verleende. Afgelopen maandag 9 september werden de 6 leerlingen, die het goede getal in hun groep geraden, door twee vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Noordwijkerhout opgehaald...

Vol verwachting kwamen zij het woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij binnen. Dit jaar was het weer een mooie groepssamenstelling van 3 meisjes en 3 jongens. De gelukkigen waren: Lieke, Jolien en Tess en Wouter Ivo en Job.

In de hal kregen zij eerst kort uitleg over de bedoeling van deze morgen dat deze jaarlijkse bloemen/scholendag gelinkt is aan de Nationale Ziekendag. De 2e zondag van de maand september, waarbij aandacht en zorg voor de zieke medemens wordt gevraagd en waar de Zonnebloem Noordwijkerhout het ziek zijn verbreed naar zorg om mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken, waardoor er, al is het maar even, een zonnetje kan schijnen in hun leven.

In de bloemen/scholenactie gaat de aandacht van deze kinderen in het bijzonder uit naar de mensen in Topaz Munnekeweij voor wie het leven niet altijd meer zo makkelijk en vanzelfsprekend is. De opdracht was duidelijk en na het maken van de groepsfoto op de bank van de hal in Munnekeweij werd door de 6 leerlingen en 4 vrijwilligers van de Zonnebloem een kar vol mooie zonnebloemen richting OCD gereden. Dit is de dagopvang waar cliënten van buiten dagelijkse zorg genieten, waar een bijzonder hartelijk welkom was.

Door de voorzitter van de Zonnebloem werd ook daar verteld waarom zij er deze ochtend waren en werd de attentie, in de vorm van een zonnige zonnebloem door de leerlingen aangeboden aan de mensen die daar met elkaar samen waren, enorm op prijs gesteld. Vervolgens namen de gasten plaats tussen de aanwezige cliënten en was er tijd voor een gezellig samenzijn in de vorm van een praatje, een knuffel, een lach het zonnetje scheen.

Maar er was nog meer uitdeelwerk te doen, dus toch afscheid nemen en door Munnekeweij verder in, om bij de bewoners, aanwezig in de tuinkamer, op de gang, in de huiskamers op de 1e en 2e verdieping of in hun eigen appartement een fraaie zonnebloem te overhandigen. Het werd een enorm leuke, ontwapenende, ontroerende en vooral ook bijzonder dankbare gang door heel Munnekeweij.

Tot slot werd 3e etage bezocht en was ook daar weer zoveel warmte en ontroering bij de leerlingen en de cliënten. De zorg om de medemens die wel een opkikkertje kan gebruiken was vanmorgen absoluut heel voelbaar en ook zichtbaar.

Uiteraard dank aan de medewerkers van Topaz Munnekeweij die deze ochtend met een open hart en veel enthousiasme de Zonnebloemvrijwilligers en de leerlingen van de Victorschool ontvingen om met en voor elkaar zorg te dragen.

Een fijne activiteit waarmee de Zonnebloem Afdeling Noordwijkerhout, de aandacht voor de medemens, die deze om wat voor reden dan ook nodig heeft, op bijzondere wijze vorm weet te geven en er oprecht hart kan zijn voor elkaar!

Tekst bij gelegenheid van ‘Zonnebloem al 70 jaar hart voor elkaar!

Wat ben je mooi
Als we samen genieten van kleine dingen
En je helemaal opbloeit

Wat ben je mooi
Als we samen op pad gaan
En je de wereld bewondert en verwondert

Wat ben je mooi
Als we verhalen delen met elkaar
En je praat, luistert, huilt en lacht

Wat ben je mooi
Als we samen ons leven kleuren
En je hart voor elkaar hebt 

Voor info over de Zonnebloem Noordwijkerhout:
Betty v.d. Klugt
Tel. 06-46628536