Datum: 27-10-2021 - 00:19
09
sep
'19
Gemeenteraadslid Astrid Warmerdam richt nieuwe politieke partij 'DOEN!' op.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraadslid Astrid Warmerdam richt nieuwe politieke partij 'DOEN!' op.

Vrijdag 9 augustus gaf gemeenteraadslid Astrid Warmerdam in een persbericht aan dat ze uit de fractie van PUUR was gestapt, maar nog wel tot aan de nieuwe verkiezingen de komende jaren deel zal uitmaken van de raad. Ze gaf daarbij ook aan dat ze een eigen politieke partij wilde gaan oprichten en dat is volgens Astrid Warmerdam nu een feit geworden...

Persbericht Astrid Warmerdam over haar eigen politieke partij 'DOEN'.
Zoals inmiddels bekend heb ik deze zomer besloten om een eigen politieke partij op te richten. We hebben niet stil gezeten en inmiddels is de nieuwe partij een feit. Sommigen onder u zullen zich wellicht afvragen, alweer een lokale partij? Waarom al die versnippering? En dat begrijp ik ook.

Sprekend met de inwoners van onze gemeente kwam ik tot de conclusie dat er grote behoefte is aan een vernieuwende partij waarin de belangen van alle kernen gelijkwaardig worden behartigd. Een nieuwe partij waar het verleden goede besluitvorming niet in de weg staat en waar de oude politiek of partijbelang geen rol speelt.

Ik ben wars van oppositie-coalitie denken, in mijn optiek verlamt dit de daadkracht. Ik zoek de samenwerking op onderwerpen waarbij voor mij leidend is wat goed en in het belang van bewoners van onze hele gemeente is. Zoals gezegd spreek ik veel inwoners van onze gemeente. Mensen zijn het interne partij gedoe beu omdat dit afleidt van waar het werkelijk om gaat, een excellente gemeente.

Ik denk dat het vooral komt door mijn besluit zelfstandig verder te gaan dat bewoners mij hier op aanspreken. Mensen hebben goed door hoe interne fractie perikelen een goed functionerend gemeentebestuur parten speelt. Hoe kan een fractie goed functioneren als een van haar leden systematisch buiten wordt gesloten, onvoldoende wordt betrokken en niet wordt gehoord?

Des te pijnlijker is het als deze fractieleden, met een fors mandaat zijn gekozen. Het kan niet zo zijn dat interne machtsspelletjes en persoonlijke belangen leiden tot het vertrek van fractieleden. Dit schaadt het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek.

Het staat het goed functioneren van de gemeenteraad en dus de gemeente in de weg. Juist in een tijd waarin wij naast het dagelijks besturen van de gemeente een andere belangrijke verantwoordelijkheid hebben, namelijk een succes maken van deze fusie.

Wat ik betreur is dat binnen veel partijen het wij-zij denken keer op keer als een automatische reflex de kop op steekt. Op deze manier gaan we het als gemeente niet redden. Ik roep daarom alle fracties op om de schouders er met elkaar onder te zetten.

Een bekende Amerikaanse president heeft eens gezegd ...don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Dit kan je vrij vertalen als: vraag niet wat de gemeente kan doen voor jou of jouw partij maar wat wij kunnen doen met elkaar voor onze gemeente. Er is 1 woord dat vooral opvalt in deze zin en dat is het woord “doen”.

Daarom zal zal het u dan ook niet verbazen dat dat de naam is van mijn nieuwe partij. Ik ben nog niet klaar in de Noordwijkse politiek er is namelijk nog heel veel te “DOEN!” Ik ben een bruggenbouwer en mijn partij zal zich constructief opstellen om van deze gemeente een succes te maken.

Want er is echt veel te doen. Denk alleen aan de problematiek rond woningbouw en huisvesting, verduurzaming, de zorg en daarbij zijn wij ook nog eens een fusiegemeente in opbouw. Laten we met z’n allen zoeken naar wat ons verbindt, en dat is heel veel, en hier de schouders onder zetten. Ik zeg DOEN!

Astrid Warmerdam.

Foto Frans van Steijn.