Datum: 03-06-2020 - 05:30
31
aug
'19
Nieuwsbrief 2019 KBO afd. De Zilk.
Geschreven door KBO afd. De Zilk

KBO afd. De Zilk nieuwsbrief aug/sept 2019 'Start van het nieuwe seizoen'.

Op Blik Op Noordwijkerhout kunt u de maandelijkse nieuwsbrief lezen van KBO De Zilk: Het seizoen 2019-2020 staat op punt van beginnen. En wat voor een seizoen. Een jubileum seizoen! 50 Jaar bestaan we nu en dat gaan we in december vieren. Daarover zullen we U zeker nog nader informeren. Maar we hebben niet alleen een jubileumfeest....

We hebben ook dit seizoen weer een uitgebreid aanbod aan activiteiten. En in het bijgaande Activiteitenboekje kunt U lezen wat we elke week zoal aan aanbod hebben. Wanneer U al actief bent bij één of meerdere programmaonderdelen zult U deze ook wel herkennen. Maar wanneer U de stoute schoenen nog niet hebt durven aantrekken… Kom gewoon eens langs. Niet geschoten is altijd mis.

Contributie
Bij deze eerste Nieuwsbrief treft U ook de factuur voor de contributie aan voor het nieuwe seizoen. Zoals we al eerder hebben besloten gaan we vanaf nu de contributie heffen per seizoen en niet meer per kalenderjaar. Het afgelopen seizoen was een soort overgangsjaar en dat maakte het voor U en onze penningmeester een beetje lastig.

Er zijn dan ook leden die in januari 2019 automatisch al hebben betaald voor het hele jaar 2019. Die hoeven nu nog maar de helft te betalen. Bert Schreurs zal best nog wel wat werk hebben om alles in goede banen te leiden. En zo nodig neemt hij nog contact met de leden die in hun betaling al zijn vooruitgelopen op dit seizoen.

Presentielijsten
Op maandag 2 september starten de eerste activiteiten. Wij als bestuur zullen proberen bij elke eerste bijeenkomst aanwezig te zijn. En dan delen we ook de presentielijsten uit. Dit jaar willen we namelijk meer inzicht krijgen in de belangstelling per onderdeel. En dat doen we door elke keer de presentielijst te laten invullen. Wij hopen dat dit voor onze contactpersonen niet teveel werk oplevert.

En daarom hebben we de lijsten al voorbereid. Dat betekent dat we de namen van de leden die we verwachten bij elke onderdeel al hebben ingevuld. Dan volstaat het zetten van een vinkje onder de datum. Nieuwe belangstellenden zullen hun naam zelf eenmalig moeten invullen. Het lijkt ingewikkeld, maar zal in de praktijk best meevallen.

En daarmee is alles wel zo’n beetje gezegd en staat niets ons meer in de weg om op 2 september het nieuwe seizoen weer te beginnen. Veel plezier en gezelligheid gewenst en graag tot ziens in De Duinpan, bij de jeu de boules baan, in Het Ateljee, op het voetbalveld, in de duinen of waar dan ook.

Het bestuur van de KBO afd. De Zilk.