Datum: 08-08-2020 - 07:24
30
aug
'19
Gemeenteraadslid Mariëlle Epping-Immerzeel (VVD) dient ontslag in.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraadslid Mariëlle Epping-Immerzeel (VVD) dient ontslag in.

Afgelopen woensdag 28 augustus 2019 heeft Mariëlle Epping-Immerzeel bij het bestuur van de Noordwijkse VVD aangegeven dat zij haar ontslag heeft ingediend als Gemeenteraadslid in de gemeente Noordwijk. Wij, het bestuur van de Noordwijkse VVD, betreuren dit. Het kwam helaas niet helemaal onverwachts. Het samenvoegen van de nieuwe fractie na de verkiezingen verliep niet...

helemaal vanzelf. Iedereen in de fractie heeft zich ingezet om de samenwerking tot een optimale vorm te krijgen. Al snel bleek dat er binnen de fractie verschillende benaderingen over de werkwijze ontstonden. Ondanks de inzet van velen is het resultaat dat Mariëlle ervoor heeft gekozen haar Raadslidmaatschap op te zeggen.

Mariëlle heeft zich de afgelopen 5 jaar namens de VVD ingezet voor de oude en de nieuwe gemeente Noordwijk. Zij wijdde zich met veel passie aan haar volksvertegenwoordigerstaak. Voor deze inzet danken wij haar. Met haar vertrek zullen wij een betrokken, integer, getalenteerd en kundig politicus missen.

Het bestuur zal de interne protocollen activeren, waarbij de Kieswet bepalend is voor het vullen van de ontstane vacature in de fractie.

De Noordwijkse VVD blijft zich inzetten voor alle inwoners van Noordwijk vanuit een liberale visie, samen met u.

Het bestuur

Contactpersoon:

Gerard Heemskerk, voorzitter 

Brief beëindiging raadslidsmaatschap van Mariëlle Epping-Immerzeel aan de burgemeester:

Geachte mevrouw Hermans-Vloedbeld,

Middels deze brief wil ik u laten weten dat ik mijn functie als gemeenteraadslid voor de gemeente Noordwijk neerleg. Ik zal na het zomerreces niet terugkeren in de gemeenteraad. Reden hiervoor is, dat ik in de huidige VVD-fractie niet kan functioneren op het niveau dat de Noordwijkers van mij mogen verwachten en dat ik van mijzelf verwacht en verlang. Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen 5 jaar, als commissielid en raadslid, met veel positieve energie ingezet voor Noordwijk, het oude én het nieuwe.

Om goed te kunnen functioneren heb ik, als veilige basis, een team nodig. De huidige fractie van de Noordwijkse VVD is dat team voor mij niet.Er wordt binnen de fractie op verschillende wijzen gedacht over de manier waarop je in de politiek (samen)werkt: met de inwoners en ondernemers, met de andere politieke partijen én met elkaar. Deze verschillen zijn op bepaalde onderdelen zo groot, dat ze een goede samenwerking in de weg staan. Zowel vanuit de fractie als vanuit het bestuur van de VVD zijn pogingen gedaan om de situatie te verbeteren. Helaas heeft dat niet geleid tot voldoende verbetering en ervaar ik met een aantal fractiegenoten meer strijd dan samenwerking.

Het werken in deze verstoorde samenwerking kost mij veel (negatieve) energie, het zorgt voor spanningen en gaat ten koste van mijn prestaties. Dat alles is voor niemand goed: niet voor Noordwijk én niet voor mij. Deze situatie kan ik niet veranderen en ik kan in deze situatie niet goed functioneren.

Het was een droom voor mij om als volksvertegenwoordiger voor deze gemeente aan de slag te gaan. Ik voel het als een grote verantwoordelijkheid dat meer dan 1000 inwoners mij de toekomst van Noordwijk toevertrouwden. De nieuwe gemeente biedt ons volop kansen voor de toekomst. Graag was ik, ook de komende jaren, enthousiast met die kansen aan de slag gegaan, maar ik moet constateren dat de ontstane situatie voor mij niet langer werkbaar is. Vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel neem ik voor nu dit besluit: het is beter voor Noordwijk én voor mijzelf. Graag blijf ik mij inzetten voor Noordwijk. In welke vorm dat zal zijn, daar ga ik de komende tijd over nadenken.

Graag wil ik langs deze weg u, als burgemeester, alle raadsleden, commissieleden, collegeleden, de griffie en alle andere ondersteunende medewerkers bedanken voor de samenwerking en steun in de afgelopen maanden en jaren.

Bovenal wil ik alle kiezers uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk bedanken voor hun steun en vertrouwen. Ik vond het een eer u te mogen vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Epping-Immerzeel