09
aug
'19
19 sollicitanten voor burgemeesterschap Noordwijk.
Geschreven door Provincie Zuid-Holland

19 sollicitanten voor burgemeesterschap Noordwijk.

Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben 19 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind januari 2020 in functie treden. De sollicitanten zijn 14 mannen en 5 vrouwen. Ze variëren in leeftijd van 42 tot 60 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring...

in het openbaar bestuur, ook zijn er sollicitanten uit het bedrijfsleven. Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie.

Proces voor kandidaten
Na gesprekken tussen de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten, wordt er door de commissie een aanbeveling gedaan op basis van de profielschets die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeenteraad zal naar verwachting in november 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Op 1 januari 2019 gingen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout op in de nieuwe gemeente Noordwijk. Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld is vanaf die datum door de commissaris van de Koning aangesteld als waarnemend burgemeester. Zij blijft aan als waarnemer tot het moment waarop de vacature is vervuld.