05
aug
'19
College vraagt € 186.000,- aan gemeenteraad voor vervanging conventionele straatverlichting voor LED-verlichting.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College vraagt € 186.000,- aan gemeenteraad voor vervanging conventionele straatverlichting voor LED-verlichting.

Conform de meerjarenbegroting van de openbare verlichting 2019–2022 in de gemeente Noordwijk, wordt jaarlijks een deel van de openbare verlichting in Noordwijkerhout vervangen. In de meerjarenbegroting 2019–2022 is de keuze gemaakt energiezuinige verlichting te plaatsen. De voor de uitvoering hiervan benodigde bedragen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting OVL (openbare verlichting)...

Aanleiding
* Aan de hand van een vervangingsschema wordt vanaf 2016 de conventionele verlichting (lampen) door LED verlichting vervangen.
* Masten en armaturen hebben een beperkte levensduur en dienen daarna vervangen te worden.

Wat willen we bereiken?
• een goed werkende openbare verlichting

Wat gaan we daarvoor doen?
Voor 2019 stond de vervanging van de armaturen in de wijk Zeeburg op de planning. Echter is in de meerjarenplanning van Civiel opgenomen om de gehele wijk Zeeburg binnen 2 - 3 jaar te reconstrueren. Daardoor is de vervanging van de armaturen verschoven naar 2021-2022.

Wel worden de armaturen in het Bedrijventerrein en enkele hoofdwegen vervangen door armaturen aangestuurd via de computer. Dat wil zegen dat er per straat wordt bekeken wat de verkeersdruk per tijdstip is. Dit kan betekenen dat langs bijvoorbeeld de Gieterij de verlichting pas om 21.30 uur omlaag gaat terwijl het langs de Walserij al om 20.00 uur omlaag gaat. Ook worden lichtmasten vervangen die lager of hoger zijn dan de rest van de straat om een gelijkmatiger lichtbeeld te krijgen.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen:
Indien niet tijdig vervangen wordt stijgen de storingsfrequentie en onderhoudskosten. Het niet beschikbaar zijn van openbare verlichting kan irritaties en verminderde veiligheid veroorzaken.

Wat mag het kosten:
De raad wordt voorgesteld om voor de vervanging van de openbare verlichting een investeringskrediet van €186.000 in 2019 beschikbaar te stellen, welke in 20 jaar lineair wordt afgeschreven. Dit is opgenomen in het investeringsplan 2019. De jaarlijkse kapitaallasten zijn verwerkt in de meerjarenraming 2020-2022 van de begroting 2019 onder het product P180 Openbare Verlichting. 

Zodra het geld beschikbaar is gesteld in de gemeenteraadsvergadering van september 2019, worden leveranciers gevraagd de benodigde armaturen en eventueel lichtmasten te leveren en de aannemer wordt verzocht alles te plaatsen