Datum: 24-09-2020 - 18:58
26
jul
'19
College en Raad positief over zonnepark Landgoed Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, CHG ziet liever geen zonnevelden in buitengebied.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteraad positief over zonnepark op Landgoed Klein Leeuwenhorst.

De eigenaar van het Landgoed Klein Leeuwenhorst diende juni 2018 een principeverzoek in bij de toenmalige Gemeente Noordwijkerhout, voor de realisering van een zonnestroomproject op het landgoed. De aanvrager wilde destijds het project met zonnepanelen aanleggen voor de duur van 20/25 jaar op een 2ha stuk open land 'de Leeuwenhorster Hoek' langs de N206....

en moet gaan stroom leveren aan zo'n 700 huishoudens.

Het College van B&W nam toen een positieve grondhouding aan ten aanzien van het verzoek van de initiatiefnemer. Maar om uiteindelijk medewerking te kunnen verlenen tot het in procedure brengen van een uitgebreide omgevingsvergunning WABO, dient de initiatiefnemer een omgevingsvergunning (die afwijkt van de huidige) aan te vragen die voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en deze aanvraag werd op 25 oktober 2018 bij de gemeente Noordwijkerhout ingediend.

Tijdens de Ronde Tafel Gesprek dinsdagavond 9 juli 2019 heeft de heer Verloop (initiatiefnemer) ingesproken over zijn project, de aanleg van een zonnepark op een onbebouwd perceel langs de N206. De aanwezige leden van de gemeenteraad waren positief over dit project.

Initiatiefnemer gaf daarbij aan een omgevingsvergunning nodig te hebben om een beroep te kunnen doen op de stimuleringsregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’, de zogenoemde SDE+ subsidie. Deze aanvraag moet in oktober 2019 ingediend worden, en indien de stukken deze zomer niet ter inzage gaan is een omgevingsvergunning voor die tijd niet haalbaar. Dit zou er voor kunnen zorgen dat de initiatiefnemer Oldrik Verloop de subsidieregeling mogelijk misloopt en daarmee het zonnepark er ook nooit komt.

De gemeenteraad van Noordwijk kwam door o.a. toedoen van Bas Knapp (VVD) afgelopen donderdagavond speciaal terug van reces om het plan nog gedurende de zomer ter inzage te kunnen leggen. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het plan, nadat Wethouder Roberto ter Hark nog had aangegeven dat toestemming geven aan het Noordwijkerhoutse zonnepark niet tot precedentwerking zal leiden. ,,We beoordelen iedere aanvraag op zijn merites. U moet als raad de bestemming bepalen. Als u zegt ’geen zonnepark’ dan komt die er ook niet.’’ Het college had al eerder aangegeven dat men wilde meewerken aan de totstandkoming van het zonnepark.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) had in een brief van 23 juli, bij de gemeenteraad al aangegeven dat men in principe geen voorstander van zonnevelden in het buitengebied. De voorkeur gaat uit naar meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. De mogelijkheden hiertoe zijn nog lang niet uitgeput. Klik hier voor de volledige brief van CHG.

De fracties van D66, Puur Noordwijk en GroenLinks dienden nog wel een motie in die unaniem werd aangenomen, waarbij men het college opriep om met kracht te bevorderen dat de nieuwbouw van woningen en gebouwen in de gemeente Noordwijk standaard wordt voorzien van zonnepanelen.

Foto PR.