Datum: 25-10-2021 - 05:27
24
jul
'19
College en Raad positief over zonnepark Landgoed Klein Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, CHG ziet liever geen zonnevelden in buitengebied.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College en Raad positief over zonnepark Landgoed Klein Leeuwenhorst, CHG ziet liever geen zonnevelden in buitengebied.

De eigenaar van het Landgoed Klein Leeuwenhorst diende juni 2018 een principeverzoek in bij de toenmalige Gemeente Noordwijkerhout, voor de realisering van een zonnestroomproject op het landgoed. De aanvrager wilde destijds het project met zonnepanelen aanleggen voor de duur van 20/25 jaar op een 2ha driehoekig stuk open land 'de Leeuwenhorster Hoek' langs de N206 (zie foto)....

Het College van B&W nam toen een positieve grondhouding aan ten aanzien van het verzoek van de initiatiefnemer. Maar om uiteindelijk medewerking te kunnen verlenen tot het in procedure brengen van een uitgebreide omgevingsvergunning WABO, dient de initiatiefnemer een omgevingsvergunning (die afwijkt van de huidige) aan te vragen die voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en deze aanvraag werd op 25 oktober 2018 bij de gemeente Noordwijkerhout ingediend.

Tijdens de Ronde Tafel Gesprek dinsdagavond 9 juli 2019 heeft de heer Verloop (initiatiefnemer) ingesproken over zijn project, de aanleg van een zonnepark op een onbebouwd perceel langs de N206. De aanwezige leden van de gemeenteraad waren positief over dit project.

Initiatiefnemer heeft aangegeven een omgevingsvergunning nodig te hebben om een beroep te kunnen doen op de stimuleringsregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’, de zogenoemde SDE+ subsidie. Deze aanvraag moet in oktober 2019 ingediend worden, en indien de stukken niet ter inzage gaan is een omgevingsvergunning voor die tijd niet haalbaar.

Een aantal aanwezige raadsleden heeft de betreffende wethouder gevraagd of het mogelijk is toch een poging te doen de stukken op 16 juli in de debatraad voor te leggen zodat de gemeenteraad, indien zij dit wil, een verklaring van geen bedenkingen af kan geven. De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft toegezegd te proberen dit voor elkaar te krijgen.

Het college heeft in haar vergadering besloten om medewerking te willen verlenen aan de ter visie legging van het ontwerpbesluit en de raad te vragen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze besluitvorming was al in voorbereiding maar zou de reguliere aanleverprocedure volgen. Na het zomerreces zouden deze stukken dan behandeld kunnen worden in de raadsvergadering.

In die besluitvormingscyclus zitten de waarborgen voor zorgvuldigheid met rondetafelgesprek, debatraad en besluitvormende raad. Het raadsvoorstel zonnepark was er al wel voor 16 juli, maar het college wilde de bespreking toch liever over het zomerreces heen trekken. Met name de VVD sprak daarop zijn teleurstelling uit dat het initiatief over het mogelijke zonnepark op Landgoed Klein Leeuwenhorst niet meer voor de zomer kon worden besproken.

Daarom deed VVD-raadslid Bas Knapp het verzoek voor een extra raadsvergadering op donderdag 25 juli 2019 om dit punt toch aan de orde te stellen. Na verder overleg waarbij de eis door het college werd gesteld dat er in de ingelaste vergadering op 25 juli ondanks het zomerreces genoeg raadsleden aanwezig zouden zijn, kon het sein op groen worden gezet en wordt het onderwerp alsnog op korte termijn besproken. De raadsvergadering is donderdagavond live te volgen.

Ondertussen heeft het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) in een brief van 23 juli, bij de gemeenteraad aangegeven dat men in principe geen voorstander van zonnevelden in het buitengebied. De voorkeur gaat uit naar meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. De mogelijkheden hiertoe zijn nog lang niet uitgeput. Klik hier voor de volledige brief van CHG.

Foto Google Earth, foto PR.