18
jul
'19
Bollenstreek gemeenten actualiseren archeologische waardenkaart.
Geschreven door Bollenstreek gemeenten

Bollenstreek gemeenten actualiseren archeologische waardenkaart.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk/Noordwijkerhout/DeZilk laten dit jaar hun archeologische waardenkaart actualiseren. Doordat de grond van veel agrarische percelen in het verleden al eens is omgezet zullen veel archeologische resten verdwenen zijn. Dit moet in kaart worden gebracht zodat er bij toekomstige plannen niet opnieuw archeologisch onderzoek...

hoeft te worden uitgevoerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en informatie aan te leveren.

Archeologische waardenkaart
De bollenstreek heeft een uitzonderlijk rijk verleden. Al in de late steentijd (ca. 2500 jaar v.Chr.) woonden hier mensen en zij lieten sporen van hun verblijf in de bodem achter. De gemeentes beschermen deze resten via het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Overal waar archeologische resten verwacht worden en de bodem verstoord wordt, moet eerst een onderzoek worden uitgevoerd om deze resten veilig te stellen. In 2014 lieten de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met Katwijk een archeologische waarden- en verwachtingenkaart maken. Op deze kaart staat waar bekende archeologische resten liggen en waar men vermoedt dat ze gevonden kunnen worden.

De actualisatie

Veel percelen in deze streek zijn in gebruik voor de bollenteelt of zijn dat in het verleden geweest. Bollenteelt vereist intensieve en soms diepe grondbewerking. Deze grondbewerking kan ertoe hebben geleid dat de archeologische resten zijn vergraven, verstoord of zelfs volledig zijn verdwenen. Aan de hand van archiefstukken probeert een onderzoeksteam (van Erfgoed Leiden en Omstreken) momenteel te achterhalen op welke percelen deze grondverstoringen hebben plaatsgevonden. Dit zal leiden tot een verstoringenkaart op basis waarvan de archeologische waardenkaart geactualiseerd kan worden. De verstoringenkaart voorkomt dat er in de toekomst onderzoek moet worden uitgevoerd op locaties waar de grond reeds vergraven is.

Lever informatie aan
Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk/Noordwijkerhout/DeZilk worden uitgenodigd om hun kennis te delen. Heeft u in het verleden grondbewerkingen uit laten voeren op uw perceel (dieper dan 30cm) en kunt u dit onderbouwen met kaarten, tekeningen en facturen? Laat het ons dan voor 15 september 2019 weten zodat we deze informatie kunnen verwerken in de verstoringenkaart. Uw input kan er zelfs toe leiden dat de archeologische dubbelbestemming van (een deel van) uw perceel wordt verwijderd, zodat u geen archeologisch onderzoek meer hoeft te doen.

U kunt uw bijdrage sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u eerst telefonisch contact? Bel dan naar Mw. M. Zonneveld, 071 366 00 00 (Noordwijk) of Mw. C. Bekker, 14 0252 (Hillegom, Lisse en Teylingen)