Datum: 05-07-2020 - 08:34
02
aug
'19
De heer Knapp VVD-fractie stelt vragen over 'merkwaardige gang van zaken' bij vergunningsaanvraag filmopnames wijk Mossenest in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Vragen VVD-fractie over 'merkwaardige gang van zaken' bij vergunningsaanvraag filmopnames wijk Mossenest. (update: geen beantwoording, wel filmopnames)

De gemeente Noordwijk heeft onlangs een vergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een decorstuk, betreffende een Piratenschip, en het afzetten van de straat gedurende enkele weken voor filmopnames aan de Arena in de wijk Mossenest in Noordwijkerhout. De opnames zijn bedoeld de bioscoopfilm ‘De Piraten van hiernaast’ van...

de Nederlandse producent Johan Nijenhuis & Co die op 22 april 2020 in premiere zou moeten gaan. De voorbereidingen voor de opnames waren al in gang gezet, maar de gemeente heeft vervolgens in een brief aan bewoners laten weten dat er geen activiteiten zijn toegestaan zonder vergunning en dit is ook aan filmproducent medegedeeld.

De vergunningsaanvraag is dus onlangs ingediend maar deze aanvraag moet volgens het college eerst een ordentelijk vergunningstraject doorlopen (bij gemeente en ODWH) waarbij belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden. De speeltoestellen die vooruitlopend hierop al waren weggehaald, worden weer teruggeplaatst.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 16 juli stelde de heer Knapp van de VVD-fractie over dit onderwerp vragen aan het college. De heer Knapp: 
Ik wil bij de rondvraag een mondelinge vraag stellen over de “merkwaardige gang van zaken“ bij het niet doorgaan van een filmopname op locatie Arena in de wijk Mossenest te Noordwijkerhout. De gemeente was hiervan lang tevoren op de hoogte, had meegewerkt aan het verwijderen van speeltoestellen om de locatie voor filmen geschikt te maken en cancelde op één voor twaalf de happening waarop de hele buurt en met name de kinderen zich lang hadden verheugd.

Op dit late moment was de gemeente er namelijk achtergekomen dat er een vergunning benodigd was. De filmmaatschappij heeft de opname inmiddels afgeblazen omdat de vergunning niet meer tijdig kon worden verleend.

Twee vragen van de heer Knapp:
1. Graag een toelichting: Hoe een en ander zo uit de hand kon lopen?

2. Is B&W bereid is een instrumentarium te ontwikkelen? Andere gemeenten kennen dit- om in dit soort gevallen binnen 1 of 2 dagen tot (enige vorm van) vergunning verlening te komen.

In gemeenteraadsvergadering werden vier vragen gesteld waarvan drie met betrekking tot de kern van Noordwijk en deze drie werden gelijk beantwoord door het college. De heer Knapp gaf na zijn vraagstelling aan dat het college niet gelijk een antwoord hoefde te geven op zijn vragen om de vergadering niet onnodig op te houden. De vragen mochten volgens de heer Knapp ook wel schriftelijk beantwoord worden en dat gaat nu helaas voor dit item dan ook gebeuren.

Bijzonder is dan wel weer dat de gemeenteraadsvergadering vervolgens binnen 15 minuten en zelfs nog voor 00.00 uur werd beëindigd. Volgens de redactie van BON had de beantwoording van deze twee vragen, die al eerder schriftelijk aan het college waren gesteld, ook nog wel tijdens deze vergadering had kunnen plaatsvinden....u zult dus nog even geduld moeten hebben op de antwoorden van het college.

Update 2 augustus 2019:
We zijn nu alweer meer dan twee weken verder en zijn de maar liefst twee vragen, die tijdens de gemeenteraadsvergadering al beantwoord konden worden, nog steeds door het college niet beantwoord. Ondertussen hebben de opnames met het Piratenschip al ergens anders, in Amsterdam-Noord, plaatsgevonden. Een gemiste kans om Noordwijkerhout en Noordwijk op een leuke wijze op de kaart te zetten? Klik hier voor een filmpje met de filmopname in de wijk van Amsterdam-Noord.