Datum: 25-06-2021 - 14:06

08
jul
'19
Eerste onderzoek voor het digipanel: themajaar 2020 in Noordwijkerhout, Noordwijk, De Zilk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Eerste onderzoek voor het digipanel: themajaar 2020.

Wat vindt u een mooi thema voor 2020? Waaraan moet de gemeente met inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven in het komende jaar extra aandacht besteden? De inwoners die zich hebben opgegeven voor het digipanel Noordwijk krijgen hierover binnenkort een vragenlijst toegestuurd. Bent u nog geen lid van het digipanel en wilt u meedenken...

over het themajaar, geef u dan op via noordwijk.nl/digipanel.

Ieder jaar een thema
Ieder jaar staat er in de gemeente Noordwijk een thema centraal. Het hele jaar door wordt op verschillende momenten aandacht aan dat thema besteed. Om u een beeld te geven van de themajaren:

2019 – Noordwijk Cultuur Verbindt
2018 – Noordwijk Space to Be
2017 – Noordwijk City of Sport
2016 – Noordwijk 150 jaar badplaats.

Deze thema’s benadrukken een bijzondere eigenschap van de gemeente. Ze bevorderen het toerisme, de economie en de sociale samenhang in Noordwijk. Ze bieden kansen aan verenigingen, ondernemers en bedrijven. Ze geven aanleiding om trots te zijn op onze gemeente.

Gemeenteraad kiest thema
De resultaten van de enquête worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kiest in september het thema voor 2020 en stelt geld ter beschikking. Daarna start de gemeente met de voorbereidingen om van het themajaar 2020 een succes te maken.

Aangehouden motie
In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni is al gesproken over het themajaar 2020. Een motie hierover werd aangehouden. De leden van het digipanel krijgen nu eerst gelegenheid om hun ideeën aan te dragen voor het Noordwijkse themajaar 2020.