Datum: 25-06-2021 - 15:50

04
jul
'19
Politiek reageert positief op plannen Pesthuis (gehele presentatie op BON) en oplossing in de maak voor de Keiebijters.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Politiek reageert positief op plannen Pesthuis (gehele presentatie op BON) en oplossing in de maak voor de Keiebijters.

In november 2018 werden in het tuinhuis van de Dierenhoeve de eerste resultaten van het businessplan Engelse Tuin/Pesthuis gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de politieke partijen van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout. Afgelopen dinsdag kreeg de Dierenhoeve de gelegenheid om het verder uitgewerkte plan te presenteren aan de....

politieke fracties van de nieuwe gemeente Noordwijk. Dit gebeurde tijdens het rondetafelgesprek die gehouden werd in de voormalige raadszaal van Noordwijkerhout. De politiek reageerde overwegend positief op de plannen van kinderboerderij De Dierenhoeve, zorgorganisatie Actor en kinderopvang De Palmboom, maar er waren wel zorgen over de exploitatie en organisatiestructuur en ook de monumentale bouwval van het 'Pesthuis'.

Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan dat er op dit moment gewerkt wordt aan conserverende maatregelen zodat er straks geen sprake meer is van een verder verval in de komende herfst en winter. Als alle plannen definitief zijn ingediend gaat de gemeenteraad er zich over buigen voor een ja of een nee. De verwachting is dat over een goed drie jaar alles gerealiseerd is.

Huisvesting Carnavalsvereniging De Keiebijters.
Op vragen uit de fracties kon wethouder Sjaak van den Berg meedelen dat er ook voor de Carnavalsvereniging De Keiebijters een serieuze oplossing in de maak is, nadat een mogelijke samenwerking met de Dierenhoeve eerder mislukte om samen gebruik te maken van het Pesthuis.

De gemeente en de Keiebijters zijn al een heel eind op weg. De carnavalsvereniging heeft er zelf veel energie in gestoken; aldus de wethouder. Er wordt nu gekeken naar een tijdelijke feestlocatie voor het carnaval, grenzend aan de bebouwing van het dorp en ook de locatie voor een eigen opslagruimte ziet er positief uit. Het is nog wel prematuur maar de wethouder verwacht dat er na de zomer meer bekend kan worden gemaakt.

Klik hier voor de presentatie van het gehele plan in PDF.


Foto BON.