Datum: 29-05-2020 - 20:49
02
jul
'19
College stelt 12 agendapunten centraal onder het motto 'Samen maken we Noordwijk'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College stelt 12 agendapunten centraal onder het motto 'Samen maken we Noordwijk'.

De collegeagenda is gereed. De komende jaren staan 12 agendapunten centraal die het college graag met Noordwijk oppakt. Door gericht samen te werken boekt Noordwijk klinkende resultaten. Het motto is dan ook: Samen maken we Noordwijk.  Doorpakken op de economische toekomst van Noordwijk. Tastbare maatregelen treffen gericht op verduurzaming. Het maken...

van een integrale toegang voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. De Omgevingswet invoeren. Het zijn zeker niet de geringste opgaven die op de collegeagenda staan.

In netwerken aan de slag
Vanuit deze ambitieuze agenda werkt het college van burgemeester en wethouders graag met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals aan deze 12 agendapunten. Met hen wil het college de komende jaren resultaten boeken. Voor Noordwijk. Voor de kernen. Dat past bij de manier van werken waarop het eerste college van de nieuwe gemeente Noordwijk inzet: resultaten bereiken vanuit een vitale verbinding met de samenleving.

Vanuit de verbinding werken
Ook de collegeagenda is door samenwerking tot stand gekomen. De agenda komt voort uit het coalitieakkoord, de suggesties vanuit de gemeenteraad, de wensen die inwoners op de kernenavonden hebben aangedragen en de grote ontwikkelprogramma’s van de gemeentelijke organisatie.

Om de gewenste samenwerking met het netwerk te bevorderen is elk agendapunt gekoppeld aan een collegelid. Een belangrijk doel: met elkaar de gemeente worden, die nog beter in staat is om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren.

Het is een korte, overzichtelijke wendbare agenda, die hieronder verbeeld is met een infographic. (voor uitleg zie brief aan de gemeenteraad) (Klik op de foto voor een vergroting)

Op naar de gemeenteraad
In het kader van de begrotingsvoorbereiding onderzoekt het college welk extra budget bij ieder agendapunt is vrij te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met het financieel perspectief dat vorige week in de Kadernota 2020 is gepresenteerd. Op dinsdag 16 juli 2019 bespreekt de gemeenteraad de collegeagenda. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad inmiddels met een brief geïnformeerd.