Datum: 15-08-2020 - 19:30
17
jun
'19
Stichting Huurdersbelangen (HBNZ) en Woningstichting Padua ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stichting Huurdersbelangen (HBNZ) en Woningstichting Padua ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Op maandagmiddag 17 juni is in de bestuurskamer van Woningstichting Padua het manifest ondertekend, waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd over de samenwerking tussen Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout-De Zilk (HBNZ) en Woningstichting Sint Antonius van Padua. De ondertekening werd gedaan door Merlien Welzijn directeur-bestuurder van Padua en...

Sjaak Geerlings de voorzitter van HBNZ, in het bijzijn van andere bestuursleden en vertegenwoordigers van verschillende bewonerscommissies.

De Huurders Belangenvereniging Noordwijkerhout-De Zilk (HBNZ) en Woningstichting Antonius van Padua hechten aan een goede en intensieve samenwerking. Een samenwerking vanuit een zelfde doel: voldoende goede en betaalbare huurwoningen voor huurders in Noordwijkerhout en De Zilk. Deze samenwerking bezegelen de partijen in een manifest. (klik hier)

De partijen kiezen ervoor om deze samenwerking op te pakken vanuit een gezamenlijke visie, en niet te baseren op een ‘vinklijst’ van onderwerpen waarover afspraken gemaakt moeten worden. Sjaak Geerling, voorzitter van de HBNZ verwoordt dit als volgt: “Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking en het onderlinge gesprek beter wordt als we niet over lijstjes praten, maar vooral over wat er in Noordwijkerhout en De Zilk moet gebeuren voor de huurders.”

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Antonius van Padua vult aan: “Er liggen voldoende uitdagingen. Het is zowel voor de huurders als voor onze organisatie beter als wij ons kunnen richten op onze taken.” Beiden zijn ervan overtuigd dat met het Manifest er een goede basis ligt om de samenwerking uit te bouwen.

Wat staat er in dat manifest? De basis voor de samenwerking is een gezamenlijke visie op het werk van Antonius van Padua. Antonius van Padua en de HBNZ hechten aan de lokale binding van de woningcorporatie. Een corporatie die zicht onderscheid als direct aanspreekbaar en herkenbaar in de samenleving van Noordwijkerhout en De Zilk. Zij biedt woningen van hoogwaardige kwaliteit.

Drie prioriteiten in samenwerking
Voor de komende periode liggen er daarbij drie opgaven waar we met voorrang samen de schouders onder zetten. In volgorde van aandacht zijn dit de volgende prioriteiten:

•  Fusieverkenning met Dunavie: we willen op een zorgvuldige manier met elkaar de noodzakelijke stappen zetten op weg naar een eventuele fusie. Dit is van belang om tot een goede afweging te kunnen komen in het belang van goed huren in Noordwijkerhout en De Zilk: vanuit kwaliteit van wonen en lokale betrokkenheid. (Voor de zomer volgt hier meer info over de voortgang, red. BON)

•  Meer woningen: door de huidige schaarste op de woningmarkt moeten woningzoekenden lang wachten op een passende woning in Noordwijkerhout of De Zilk. De woningbouw in deze kernen is momenteel te beperkt. Samen trekken we op richting de gemeente om tempo in de woningbouw te krijgen, waarbij we ieder onze eigen invloed hiervoor aanwenden.

•  Langer veilig thuis: een deel van onze huurders is kwetsbaar en afhankelijk van ondersteuning ook buiten de kantooruren. De dienstverlening van Antonius van Padua moet passend zijn, zodat mensen in staat zijn op een veilige en prettige manier langer thuis te wonen. Hiervoor willen we samen met zorgpartners dienstverleningsconcepten ontwikkelen: voor wonen met ondersteuning en zorg thuis.

Deze prioriteiten bepalen in 2019 en 2020 in hoofdzaak de agenda van Antonius van Padua en de HBNZ.

Elkaar tijdig informeren en aanspreken
“Samen zien we beter welke buren het moeilijk hebben. Welke problemen onze huurders ervaren. ”Om op de juiste wijze invulling te geven aan haar taken en verantwoordelijkheden is het belangrijk om elkaar tijdig te informeren over ontwikkelingen en adviesaanvragen. Bij een adviesaanvraag zal Antonius van Padua steeds eerst een voorgesprek met de HBNZ voeren om hen te informeren over de aanvraag en de achterliggende overwegingen.

Aan de andere kant neemt de HBNZ de verantwoordelijkheid om haar achterban op gestructureerde wijze te raadplegen. Zij organiseert daartoe jaarlijks een overleg met huurders. Antonius van Padua levert hieraan op verzoek haar bijdrage.

Foto's BON.