14
jun
'19
Oude gemeente Noordwijkerhout sluit laatste jaarrekening (2018) af met een tekort van € 230.259,-.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Oude gemeente Noordwijkerhout sluit laatste jaarrekening (2018) af met een tekort van € 230.259,-.

De jaarstukken 2018 van de oude gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn ter inzage gelegd en zullen behandeld gaan worden in de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2019. Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting. Het bestaat uit een jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag omvat de realisatie van het voorgenomen beleid....

De jaarrekening betreft wat het heeft gekost. U kunt de volledige jaarstukken van 2018 hier op BON lezen, klik hier voor de oude gemeente Noordwijkerhout en klik hier voor oude gemeente Noordwijk. De jaarstukken liggen ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42 en bij de bibliotheek in Noordwijkerhout.

Lees hieronder voor een samenvatting met de plussen en minnen van de jaarstukken 2018 van de oude gemeente Noordwijkerhout, waarbij de laatste jaarrekening van deze zelfstandige gemeente wordt afgesloten met een nadelig saldo van € 230.259.

Aan gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het onttrekken van € 230.259 aan de algemene reserve ter dekking van het negatieve rekeningresultaat 2018. Klik hier voor de resultaten van de oude gemeente Noordwijk.