15
jun
'19
Verschillende bezwaarschriften ingediend tegen aanvraag huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg.
Geschreven door Redactie BON

Verschillende bezwaarschriften ingediend tegen aanvraag huisvesting 100 arbeidsmigranten in oude bollenschuur Langevelderweg.

In september 2018 kwam het onderwerp voor de laatste keer ter sprake in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van de toenmalige gemeente Noordwijkerhout. De heer de Moor van NZLokaal stelde toen vragen over een mogelijke aanvraag voor de plaatsing van 50 units in de bekende oude bollenschuur van Ruigrok aan de Langevelderweg...

dit voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Wethouder Bilars gaf destijds aan dat het echte plan daarvoor met aantallen nog niet was ingediend, de eigenaar had op dat moment alleen een omgevingsvergunning aangevraagd. Onlangs is er opnieuw een aanvraag ingediend door de eigenaar van het pand voor de huisvesting van na nu blijkt 100 arbeidsmigranten in de monumentale bollenschuur.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk wil meewerken aan de aanvraag en dat besluit is op 7 mei openbaar gemaakt en inwoners kunnen tot zes weken (dinsdag 18 juni) na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Verschillende bewoners hebben al bezwaar gemaakt en één van de bezwaarmakers deed een verzoek aan de redactie van BON om een reactie te mogen plaatsen. (naam schrijver bekend bij de redactie)

De redactie van BON heeft in het persgesprek van dinsdag 11 juni het college gevraagd wat de aanvraag nu precies inhoudt. Het college gaf aan met een officiële reactie te komen maar die is helaas tot nu toe nog steeds uitgebleven.

Bezwaarschrift 1

Bezwaarschrift 2

Bezwaarschrift 3

Bezwaarschrift 4

Ingezonden reactie:
De gemeente heeft 7 mei een omgevingsvergunning afgegeven voor het verbouwen van het monumentale pand Langevelderweg 37c. Deze vervallen bollenschuur zal worden verbouwd tot kamers met 100 bedden voor arbeidsmigranten. Tevens zullen er naast het gebouw 70 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Gezien het gebrek aan transparantie vanuit de gemeente, zijn de omliggende bewoners per toeval achter dit besluit gekomen.

Ondanks dit gebrek aan openheid kunt u nog steeds bezwaar aantekenen tot 18 juni. Alhoewel de gemeente blij zal zijn dat deze 100 mensen zich niet in de dorpskern hoeven te vestigen, wordt volledig voorbij gegaan aan de inwoners van Noordwijkerhout. 

Deze handelswijze staat haaks op de participatie en communicatie, zoals die beleidsuitgangspunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2022 “betrokkenheid, helder en daadkrachtig”. Citaat: “bij een transparant bestuur hoort goede communicatie.

Wij betrekken de samenleving actief bij de totstandkoming van beleid...” . “De inwoners krijgen een grotere rol bij het bedenken van oplossingen, besluitvorming en uitvoering van taken. De inwoner participeert actief in de leefomgeving”. Helaas blijkt dit niet het geval. Voor meer informatie om nog bezwaar te kunnen maken zie hieronder.

Verzonden besluit omgevingsvergunning - Langevelderweg 37c te Noordwijkerhout

Het volgende besluit is verzonden 07-05-2019:
2018131553, Langevelderweg 37c te Noordwijkerhout, het verbouwen van de bollenschuur ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten, 07-05-2019

Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto Google Maps.