Datum: 06-07-2022 - 11:19
11
jun
'19
Sloop van bedrijfsgebouwen zorgt voor ruim 20 hectare volledig open bollenteeltlandschap aan de Gooweg in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie BON

Sloop van bedrijfsgebouwen zorgt voor ruim 20 hectare volledig open bollenteeltlandschap aan de Gooweg. (foto's)

In maart 2016 zijn door de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) en de betrokken grondeigenaar afspraken gemaakt over het verdwijnen van alle aanwezige bebouwing en bouwvlakken van bloembollenbollenbedrijf Van der Poel aan de Gooweg. Nu meer dan drie later is men gestart met de sloop van de gebouwen en aan de westzijde van de Gooweg....

in Noordwijkerhout wordt nu daarmee één groot aaneengesloten, modern bollenteeltcomplex gerealiseerd. Hierdoor wordt er één grote, moderne en toekomstbestendige bollenteeltkavel van ruim 20 hectare gerealiseerd en ontstaat er een volledig open bollenteeltlandschap. Het project is daarmee een schoolvoorbeeld voor de herstructurering en modernisering van de Greenport; aldus de GOM.

Als onderdeel van deze transactie worden/zijn er aan de andere kant langs de ventweg aan de Gooweg, enkele woonbestemmingen aan de lintbebouwing toegevoegd. De vraag is nog wel wat de toekomst is van het laatste stuk grond (het voormalige volkstuinencomplex) op de hoek Gooweg en vd Weijdenlaan wat nu nog een dagrecreatie/volkstuinen bestemming heeft.

Foto's BON