Datum: 26-10-2021 - 23:42
03
jun
'19
Fusie Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout een feit.
Geschreven door Noordwijk Marketing

Fusie Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout een feit.

In navolging van fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout slaan ook de toeristische organisaties de handen ineen. Per 1 juni 2019 zijn de Stichting Noordwijk Marketing en de Stichting VVV Noordwijkerhout opgegaan in de nieuwe Stichting Destinatie Noordwijk & Noordwijkerhout onder de naam Noordwijk Marketing. VVV Noordwijkerhout en VVV Noordwijk behouden hun naam en locatie...

Van visie naar fusie
In 2018 hebben de beide organisaties een visie laten ontwikkelen op hoe de gebiedsmarketing er in de nieuwe gemeente uit zou moeten zien. Vanuit deze visie zijn vijf strategische opgaven geformuleerd. De organisaties en diverse betrokken stakeholders hebben geconstateerd dat een fusie van beide organisaties noodzakelijk is om deze visie en opgaven te kunnen realiseren.

Bestemming Noordwijk
De nieuwe organisatie zal een sterke rol gaan spelen ten aanzien van marketing van de gemeente Noordwijk als locatie voor wonen, werken en verblijven. Daarnaast streeft de organisatie naar 24/7 informatievoorziening aan gasten en wil het de VVV punten ontwikkelen tot eigentijdse inspiratiepunten. Door middel van een Marketing Board geven vertegenwoordigers namens ondernemers en maatschappelijke organisaties input en advies aan de organisatie.

Fusieproces
In de afgelopen periode is het fusieproces voorbereid. Momenteel loopt de selectieprocedure voor een nieuwe directeur. Tot die tijd is Patrick Polie - die tevens het visie- en fusieproces begeleid heeft - benoemd als interim directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. De verwachting is dat de organisatie vanaf augustus weer op volle sterkte is. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is een wervingsprocedure gestart. Meer informatie is te vinden via www.noordwijk.info/vacatures.

Foto PR.