Datum: 09-08-2022 - 01:13
03
jun
'19
GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over: plannen nieuwbouw- woningen in gemeente Noordwijk.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over: plannen nieuwbouw- woningen in gemeente Noordwijk.

Omdat er nog altijd te weinig woningen worden gebouwd om aan de vraag te doen, geeft de provincie de Zuid-Hollandse regio’s de mogelijkheid om 30% meer nieuwbouwwoningen in te plannen dan nodig is volgens de voorspelling. De provincie wil hiermee voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of vertragen. Voor de regio Holland Rijnland...

komt dit neer op meer dan 5000 extra woningen in de periode tot 2025. Deze maatregel komt voort uit het Actieplan Woningbouw dat de provincie eind 2018 lanceerde. Doel van dit actieplan is woningbouw in Zuid-Holland te versnellen door diverse knelpunten aan te pakken die gemeenten genoemd hebben in het onderzoek ‘Katalyseren woningbouw Zuid-Holland’ (Fakton, 2018).

GroenLinks vindt het van belang dat Noordwijk een toekomstgerichte koers vaart en daarom vaart maakt van extra bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. Daarom dan ook de volgende vragen:

Vragen:
1 Bent u op de hoogte van het nieuwsbericht ‘Provincie versoepelt regelgeving om woningbouw te versnellen’ dat op 23 mei is gepubliceerd op de website van de Provincie Zuid-Holland?

2 Deelt u de mening dat er meer woningen ingepland moeten worden dan dat op dit moment het geval is?

3 Onderschrijft u de mening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat onlangs stelde dat er in heel Nederland, en dus ook in Noordwijk, te weinig bouwplannen zijn om het tekort aan nieuwe woningen op de woningmarkt terug te dringen?

4 Neemt u de aanmoediging om meer nieuwbouwwoningen in te plannen dan ‘nodig is’ volgens de voorspelling mee in de nieuwe woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma?

5 Wordt er momenteel al gewerkt aan het concreet maken van nieuwe bouwplannen als mogelijke vervanging van de geplande woningbouw van 660 woningen op Bronsgeest, nu niet zeker is of bebouwing van Bronsgeest door zal gaan?

6 Indien ja, wordt er rekening mee gehouden dat hier meer dan 660 woningen ingepland moeten worden?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van GroenLinks
Louis Koppel