Datum: 13-08-2022 - 03:12
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
02
nov
'18
Beeld over erfgoed bij Witte Kerk Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

Beeld over erfgoed bij Witte Kerk Noordwijkerhout.

Noordwijkerhout wil de herinnering aan ’verdwenen erfgoed’ als kasteel Boekhorst, klooster Leeuwenhorst en de Corenmolen in herinnering houden met een beeldengroep in de nieuwe hoftuin rond de Witte Kerk. Nog voor het einde van het jaar moet het kunstwerk er staan, vlak voordat Noordwijkerhout en De Zilk als zelfstandige gemeente ophouden te bestaan en opgaan in de nieuwe gemeente Noordwijk...

Met het kunstwerk wordt gehoor gegeven aan een verzoek van de gemeenteraad. In een door de meerderheid gesteunde motie werd opgeroepen om het geld voor kunst en cultuur mede te gebruiken om de cultuurhistorie van Noordwijkerhout en De Zilk in beeld te brengen.

Dat moet op twee manieren gebeuren. Enerzijds via een kunstwerk waarvoor al een budget van 30.000 euro beschikbaar is, anderzijds via een fietsroute langs verdwenen erfgoed. Daarvoor zijn zeventien soms nog bestaande objecten of landschappen voor geselecteerd, zoals de trekvaart Haarlem-Leiden, de Bavo-kapel, Sixenburg en de kerk in De Zilk. De route met bewegwijzering, routebeschrijving en borden met zogeheten QR-codes, waarmee bezoekers via hun mobiele telefoon meer informatie over het erfgoed krijgen, moet nog worden opgezet. Ook moet daarvoor nog geld worden vrijgemaakt.

De beeldengroep kan daarentegen wel op korte termijn worden gerealiseerd. Het kunstwerk is een ontwerp van Hester van Dapperen. Zij wil de vormen van de gebouwen van weleer laten terugkomen in afzonderlijke beelden. Centraal in de vormgeving staan de personen van toen. ,,Door de beelden bij elkaar te zetten krijgt het de symboliek van een dorpje’’, zei de kunstenares tijdens een presentatie aan de politieke fracties van de gemeenteraad. Vertegenwoordigers van de verschillende partijen reageerden enthousiast op de schetsen die de kunstenares toonde.

Ze twijfelde aanvankelijk tussen dit idee en een bank waarbij de vormen van de oude panden in de leuning zouden worden verbeeld. Maar doordat het kunstwerk een plek krijgt in de hoftuin van de Witte Kerk en de architect van die ommuurde tuin andere bankjes in gedachten had, is gekozen voor de beeldengroep. Van Dapperen heeft daar vrede mee. ,,Een bank is heel leuk, maar dit is meer kunst.’’

De beelden komen op een paal van staal te staan die met een betonnen voet in de grond wordt verankerd. Het worden dynamische beelden. ,,Ik hou van onverwachte dingen, bijvoorbeeld het draaien door de wind of als de zon erop straalt’’, aldus Van Dapperen.

Bron Leidsch Dagblad.