Datum: 02-06-2020 - 10:17
22
me
'19
Gemeente weer in gesprek met firma Meeuwenoord over verplaatsing van het transportbedrijf.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente weer in gesprek met firma Meeuwenoord over verplaatsing van het transportbedrijf.

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 21 mei dienden de partijen van PvdA, PUUR, D66, NZLokaal en CDA een motie in waarin zij het college van de gemeente Noordwijk opriepen, om opnieuw in onderhandeling te gaan met transportbedrijf Meeuwenoord over een eventuele verhuizing uit het centrum van het dorp.  We konden u onlangs melden dat de onderhandelingen...

al eerder stuk waren gelopen en dat men op elkaar zat te wachten wie nu de eerste stap weer zou gaan doen om met elkaar in gesprek te komen. De motie van de betrokken partijen houdt voornamelijk in dat de verkeersveiligheid op deze locatie sterk verbeterd moet worden. Met het oog van de nieuwbouw op het Bavo-terrein dat de noodzaak hiertoe alleen maar toeneemt en het op korte termijn verplaatsen van Meeuwenoord de enige adequate oplossing is om de verkeerssituatie op deze locatie te verbeteren.

Wethouder De Jong kon als reactie gelijk al melden dat er aanstaande vrijdag een afspraak gepland staat voor een gesprek met de firma Meeuwenoord over deze kwestie. Wel is voor de gemeenteraad belangrijk dat er duidelijkheid komt voor wat, en in welke mate voor wie, de kosten zijn voor een eventuele bodemsanering van de verontreinigende grond ter plaatse. 

Foto Google Maps.