Datum: 11-08-2020 - 20:15
22
me
'19
Gemeente Noordwijk organiseert inloopbijeenkomsten 'Woonbehoefteonderzoek' in Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk organiseert inloopbijeenkomsten 'Woonbehoefteonderzoek'.

Gemeente Noordwijk voert op dit moment een woonbehoefteonderzoek uit en participatie is daarbij voor de gemeente belangrijk. Begin juni zijn er daarom 2 inloopbijeenkomsten voor inwoners. De komende maanden zet de gemeente 7 stappen die uiteindelijk leiden tot een woonvisie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Beiden voorzien van een focus op de kernen: Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk....

Er zijn 2 inloopbijeenkomsten georganiseerd om de woonbehoeften van inwoners te peilen. Ze horen bij stap 3. Participatie met de inwoners staat daarin centraal. Wat zijn hun woonbehoeften? Bestaande en toekomstige. De uitkomsten van de participatie zijn essentiële bouwstenen voor een actuele woonvisie en het uitvoeringsprogramma.

Iedere inwoner van de gemeente Noordwijk is van harte welkom om in te lopen en bij te dragen aan een sterke woonvisie waar Noordwijk en haar kernen echt wat aan hebben. Vooraf aanmelden is niet nodig. Inwoners zijn welkom op een locatie en tijdstip die hun het beste uitkomt.

Inloopbijeenkomst dichtbij > Noordwijkerhout en De Zilk
maandag 3 juni 2019 17:00 - 21:00 uur
Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam Pilarenlaan 4 P1 in Noordwijkerhout

Inloopbijeenkomst dichtbij > Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen
dinsdag 4 juni 2019 17:00 - 21:00 uur
Sportpark Duinwetering Duinwetering 105 in Noordwijk

Een woonvisie met een bijbehorend uitvoeringsprogramma is een programmapunt uit het coalitieakkoord. Het college van burgemeester en wethouders heeft graag de beschikking over een actuele woonvisie waarin rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen en tendensen. Het kreeg dan ook een plek in het 100 dagen werkprogramma. Daardoor kon het onderzoek snel starten.