Datum: 10-08-2020 - 22:50
16
me
'19
1750 stemgerechtigden bij draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk en Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Bron: Ondernemersfonds Noordwijk

Ondernemersfonds Noordwijk bezorgd over betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van de draagvlakmeting

De gemeente Noordwijk heeft begin mei 1750 stembiljetten verstuurd voor een draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk. Het fonds wordt ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3 meerderheid voor is. In de afgelopen maanden is er al veel gesproken over de vorming van een ondernemersfonds. Nu de stembiljetten voor de draagvlakmeting...

nu een ruime week geleden verstuurd zijn, heeft het bestuur van het Ondernemersfonds Noordwijk middels een brief hun bezorgdheid aan het college van B&W kenbaar gemaakt. In het schrijven geeft het bestuur aan dat men vanuit de winkeliers in Noordwijkerhout bericht heeft gekregen, dat een aantal ondernemers geen stembiljet hebben ontvangen. Daarnaast vernam men ook dat er ondernemers zijn die dubbele stembiljetten hebben ontvangen. 

Met deze berichten wil het Ondernemersfonds Noordwijk hun twijfel uitspreken aan de betrouwbaarheid en de zorgvuldigheid van de draagvlakmeting. Men vraagt in de brief aan het college van B&W hoe dit mogelijk is en op welke wijze het college kan garanderen dat elke stemgerechtigde in de nieuwe gemeente Noordwijk een stembiljet heeft ontvangen?

Zodra er een reactie volgt van het college van B&W zullen we u dat melden.