13
me
'19
Retail Lab Nieuw Noordwijk gestart: Samenwerken voor aantrekkelijkere winkelgebieden.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

Eerste bijeenkomst retaillab: Op zoek naar initiatieven om aantrekkelijkheid winkelgebieden te vergroten.

De aantrekkelijkheid van de winkelgebieden behouden, verhogen, met slimme initiatieven en een effectieve aanpak. Wie kunnen er beter over gaan dan de vastgoedeigenaren, winkeliers en horecaondernemers. Dat is exact de opzet van het retaillab. Met deze deskundigen wil de gemeente komen tot nieuwe initiatieven op het gebied van winkels en horeca voor de kernen...

in Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en voor de buitengebieden. In twee bijeenkomsten verzamelen de kenners van de Noordwijkse winkelgebieden ideeën die in aanmerking kunnen komen voor een proef in de winkelgebieden.

De eerste bijeenkomt is gepland op maandagavond 13 mei 2019. Tijdens deze sessie onderzoeken de deelnemers onder meer waar er kansen in de winkelgebieden liggen.

In een tweede bijeenkomst gaan de deskundigen aan de slag met ideeën die daadwerkelijk toegepast kunnen worden. Vervolgens werkt een team per winkelgebied de best uitvoerbare ideeën uit.

Deze tweede bijeenkomst moet nog ingepland worden. Deelname aan het retaillab is op uitnodiging.