Datum: 07-07-2020 - 08:06
12
me
'19
GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen.
Geschreven door GroenLinks

GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan college over gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen.

Diverse media hebben onlangs uitgebreid bericht over de effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bloembollenteelt op omwonenden en het milieu. Voor GroenLinks Noordwijk zijn deze berichten reden tot zorg. Niemand kan er immers omheen, de bloembollenteelt is in Noordwijk alomtegenwoordig. Met veel mooie aspecten. Maar het zou volgens GroenLinks van groot gebrek...

aan verantwoordelijkheidsbesef getuigen als er niet wordt gekeken naar mogelijke gezondheidsrisico’s en milieuschade. Daarom heeft raadslid Siemen van Berkum hierover deze week schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld.

Recent onafhankelijke onderzoek door Wageningen University en Research (WUR) in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangetoond dat omwonenden van bloembollenvelden aan hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden blootgesteld.

‘De tijden dat regionale ziekenhuizen veelvuldig bezoek kregen van bollenkwekers en landarbeiders met ernstige gezondheidsklachten door het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen liggen inmiddels gelukkig achter ons. Maar in hoeverre volstaan alle bestaande maatregelen nog om aan actuele veiligheidseisen voor volksgezondheid en milieu te voldoen?’, aldus Van Berkum.

‘Het is in het belang van iedereen om niet de kop in het zand te steken, maar juist in een bloembollengemeente als Noordwijk te zorgen voor goede afspraken en voor goede informatievoorziening en voorlichting. Voor omwonenden van bollenvelden, voor alle mensen die in de bloembollensector werken en voor de biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan bijen.

Veel producenten in de land- en tuinbouw, en vooral de fruitteelt, maken gebruik van bijenvolken om de vruchtzetting te bevorderen. De bijenstand loopt al een aantal jaren terug en er wordt dan ook veelvuldig gepleit voor terughoudendheid bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Oók door de “gewone burger” trouwens, niet alleen in de agrarische sector.’

GroenLinks Noordwijk vraagt het college van B en W onder meer om te onderzoeken hoe mensen en dieren in Noordwijk beter beschermd kunnen worden tegen schadelijke bestrijdingsmiddelen en welke maatregelen het in samenspraak met bollenkwekers én inwoners hiervoor denkt te nemen.

Daarnaast vraagt Van Berkum het college om alle inwoners goed te informeren over de gezondheidseffecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de bollenvelden en om het Rijk op te roepen maatregelen te nemen om het gifgebruik in de bollenteelt drastisch te beperken.

GroenLinks Noordwijk voert de komende tijd gesprekken met lokale bollenkwekers en andere betrokkenen, om te horen hoe zij over de situatie denken en hoe we samen aan oplossingen kunnen werken.