06
me
'19
Ambassadeurs 'Enjoy the Flowers, respect our Pride' groot succes.
Geschreven door Flower Science

Ambassadeurs 'Enjoy the Flowers, respect our Pride' groot succes.

De Bollenstreek is populairder dan ooit. Dat blijk uit de evaluatie van de pilot campagne: Enjoy the Flowers, Respect our Pride. Alleen al in het Paasweekend stroomden er meer dan 800.000 bezoekers naar dit piepkleine stukje Nederland. De aantrekkingskracht van het Nationaal Icoon – de tulp – speelt daarin de hoofdrol. De volop bloeiende tulpen, narcissen en hyacinten en de rijkdom...

van al die verschillend gekleurde velden heeft een magische uitwerking op de toerist: een foto móet gewoon worden gemaakt. Dit jaar waren er voor het eerst ambassadeurs om de bezoekers op te vangen op de velden. Een groot succes, zo blijkt.

Selfies als marketingmotor
Als onderdeel van de gouden driehoek – Keukenhof, bollenvelden, Bloemencorso – zorgen de kwekers uit de streek voor een vroege start van het toeristisch seizoen. Dat is interessant voor de lokale economie, van logies tot fietsverhuur tot horeca etc. Dit jaar werkte de agrarische sector voor het eerst samen met de toeristische branche om de bezoekers aan de streek op te vangen. Want hoewel de selfies van de toerist in de bollenvelden prachtige marketing oplevert voor de streek en het product, zit daar ook een keerzijde aan; schade aan de oogst en afbreuk aan de inspanning van de kwekers.

Succesvolle pilotcampagne
De campagne Enjoy the Flowers, Respect our Pride heeft over de hele wereld aandacht gekregen. Conclusie van het pilotteam is dat de toon van blijheid in combinatie met respect vragen op veel doelgroepen een goede uitwerking heeft. De banieren werken goed om aandacht te vragen en een herhaling in de boodschap te bereiken. Het is echter geen middel om mensen tegen te houden. De gouden greep is het team van ambassadeurs dat in de topweekenden van april is ingezet.
Ambassadeursteam uitbreiden

Het meest effectief ingezette middel is het team van ambassadeurs. Dit jaar deden er veertig vrijwilligers mee aan de proef. Lang niet genoeg om alle velden te bestrijken maar een goed begin. Met de ambassadeurs is inzicht gekregen in de reden waarom de toerist naar de Bollenstreek komt: de overweldigende kleuren, het gevoel van geluk en de verrassende afwisseling. Ook is duidelijk geworden dat de toerist denkt dat alle velden openbaar toegankelijk zijn, voor hen zijn aangelegd en dat zij niet weten dat vooral de bol van belang is voor de kweker. De interventies van de ambassadeurs zijn over het algemeen goed opgepakt door de bezoekers en zijn aanleiding om het project verder uit te bouwen. Alle ervaringen worden meegenomen in de plannen voor volgend jaar.

Hoe nu verder
De resultaten van de pilot zijn aanleiding om de campagne verder op te pakken en uit te werken. Zo moet de betrokkenheid van de kwekers verder worden vergroot; waar ligt hun behoefte en wat is er mogelijk. Een verdieping van de informatie vanuit de toeristische sector en hun betrokkenheid in de voorlichting krijgt meer aandacht. De ambassadeursgroep moet worden uitgebreid en de andere campagnemiddelen moeten verder worden uitgewerkt. Andere partijen worden benaderd om partner te worden in het project.

Op dit moment wordt een financieringsvoorstel voorgelegd aan de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Daarnaast vragen de betrokken partijen aan Flower Science om het project vorm te geven, vanuit de rol van onafhankelijke verbinder tussen ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen en onderwijs met de toekomst van de Bollenstreek voor ogen.

Belangstelling overweldigend
Eind februari is het idee om samen op te trekken gelanceerd tijdens een Flower Science Café. Bij monde van kweker Simon Pennings, die een hartenkreet liet horen namens diverse kwekers. Spontaan opgepakt door gemeente Noordwijk (Sindy van Leeuwen en Roberto ter Hark), Creatizz (Sierteeltonderneemster Sandra Balk) en Noordwijk Marketing (Nicole van Lieshout), ontstond een plan waarin Simon Pennings, KAVB en Flower Science hun aandeel namen.

Binnen vier weken tijd zijn de middelen ontwikkeld, zijn de ambassadeurs gezocht en is de campagne gelanceerd. De aandacht om zorgvuldig met de kwekerstrots en het Nationaal Icoon, de Nederlandse tulp, om te gaan is overweldigend gebleken. Met dank aan alle media zowel nationaal als internationaal die de moeite hebben genomen de positieve gedachte achter de campagne breed uit te dragen. En vooral met dank aan de veertig vrijwilligere ambassadeurs die hun tijd hebben gegeven aan de kweker en de toerist.

Foto: Flower Science