26
apr
'19
Eerste lintjesregen van nieuwe gemeente Noordwijk: Noordwijk 6, Noordwijkerhout 2, De Zilk 2. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Eerste lintjesregen van nieuwe gemeente Noordwijk: Noordwijk 6, Noordwijkerhout 2, De Zilk 2. (foto's)

Voor de eerste keer in de nieuwe gemeente Noordwijk vond op vrijdagochtend 26 april de gezamenlijke lintjesregen plaats voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld reikte in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk tien Koninklijke Onderscheidingen uit. Zes inwoners uit Noordwijk, twee uit Noordwijkerhout en twee uit De Zilk....

(waaronder vier vrouwen en zes heren), kregen op de dag voor Koningsdag een lintje opgespeld door de burgemeester. Zij worden gezien als personen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd. Zij hoeven dat niet te doen en verwachten vaak niets terug. 

Zij doen dat omdat zij wat voor de ander willen betekenen en zijn daarom van onschatbare waarde. Genoeg redenen om deze mensen in het zonnetje te zetten met een koninklijk “dank je wel” in de vorm van een lintje. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten zijn zij allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende 10 personen werden onderscheiden: 

Koninklijke Onderscheiding de heer J. (Jos0 Admiraal (71) Noordwijk.
* Sinds 1987 vrijwilliger bij en penningmeester van de muziekvereniging Echo der Duinen te Noordwijk (120 leden). Deze vereniging verzorgt twee maal per jaar een uitvoering en diverse optredens door het jaar heen, zoals de boulevardconcerten bij Hotel van Oranje en de voorjaarsconcerten bij het theater De Muze. Hij verzorgt de gehele financiële administratie.
* Daarnaast verricht hij diverse werkzaamheden, waaronder het ophalen en verzamelen van oud papier, het organiseren van optredens en concoursen en het onderhouden van de contacten met o.a. de gemeente. 
* Sinds 2016 voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex aan de Clusiusweg te Noordwijk.


Koninklijke Onderscheiding mevrouw C.M. (Corrie) de Bruin-Koomen (70) Noordwijkerhout.
* 1985 – 1995 vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Noordwijkerhout. Zij hielp met het inrichten van woningen voor vluchtelingen
* 1988 – 1993 penningmeester van Badmintonclub Noordwijkerhout
* Sinds 1989 vrijwilliger bij Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc te Noordwijkerhout (200 leden). Zij verricht naai- en herstelwerkzaamheden aan de uniformen van de muzikanten en majorettes. Tevens verricht zij diverse werkzaamheden in het verenigingsgebouw; zij draait bardiensten, maakt schoon en verzorgt (mede) de inkopen. Verder was zij lid van de jubileumcommissie en voorzitter van de kerstmarktcommissie.
* Sinds 1997 vrijwilliger bij Blaaskapel Nix Dus te Noordwijkerhout (15 leden). Zij verricht naai- en herstelwerkzaamheden aan de uniformen van de leden.
* Sinds 2000 vrijwilliger bij de Sint Victorkerk te Noordwijkerhout (onderdeel van de parochie Sint Maarten). Zij bezorgt het kerkblad.

Koninklijke Onderscheiding de heer G.A.M. (Gerard) Dobbe (64) Noordwijkerhout.

* Medewerker buitendienst bij de Werkorganisatie HLT Samen, onderdeel van de gemeente Teylingen. Gesteld wordt dat “zijn direct leidinggevenden hem omschrijven als bevlogen, ondernemend, positief ingesteld, initiatiefrijk, collegiaal” en “dat hij altijd bereid is iets extra’s te doen.”
* Sinds 1993 zet hij zich vrijwillig in voor Duivensportvereniging De Duinklievers te Noordwijkerhout (50 leden). Hij was 10 jaar voorzitter en is op dit moment nog vice-voorzitter. Was zeer actief betrokken bij de organisatie van de Zuid Limburgse Unievluchten, waarbij de vereniging ook Nationaal Inkorfcentrum is.
* 1996 – 2017 trainer, jurylid en voorzitter (2005 – 2015) van de zwemvereniging Noordwijkerhout (150 leden). Hij volgde tevens onder meer een trainerscursus en een cursus voor tijdwaarnemer en organiseerde trainingskampen.

Koninklijke Onderscheiding de heer R. (Rene) Geljon (61) De Zilk.
* 1990 – 2014 vrijwilliger bij basisschool De Egelantier te De Zilk. Hij fungeerde als klusjesman.
* 1993 – 2019 vrijwilliger bij en algemeen bestuurslid (1999 – 2019) van de Stichting Jeugdwerk De Zilk. Als leider van de hobbyclub leerde hij kinderen omgaan met gereedschap. Tevens zorgde hij voor het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zorgde hij voor sponsoren voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht en de Rommelmarkt en deed hij voor deze evenementen diverse klussen.
* Sinds 2003 vrijwilliger bij de Stichting Hakuna Matata te De Zilk. Hij leverde/levert bijdragen aan de decor- en toneelbouwgroep en aan de verbouwingsprojecten van een nieuwe toneelzaal. Daarnaast fungeerde hij als toneelmeester bij diverse uitvoeringen.
* Sinds 2007 vrijwilliger bij de Sterrenwacht Foucault te De Zilk. Hij geeft tekst en uitleg tijdens de zes dagen per jaar dat deze private sterrenwacht geopend is voor het publiek.
* Sinds 2011 vrijwilliger bij de Stichting Drumfanfare Altesa te De Zilk. Als begeleider van de fanfare (40 leden) bij de marsoptredens zorgt hij voor de veiligheid en het wel en wee van de muzikanten.

Koninklijke Onderscheiding mevrouw G. (Gerdien) van der Linde (61) Noordwijk.
* Sinds 1982 bestuurslid van de personeelsvereniging De Eendracht Verbind Allen van de ’s Heeren Loo Zorggroep (780 leden). Zij bezoekt zieke en oudere leden.
* 1999 – 2012 vrijwilliger bij de Wandelclub TOP te Noordwijk. Het betrof een wandelclub voor mensen met een verstandelijke beperking. De club was verbonden aan ’s Heeren Loo. Zij begeleidde de deelnemers en bood medische ondersteuning.
* Sinds 2008 vrijwilliger bij de zorgorganisatie Topaz Munnekeweij te Noordwijkerhout. Zij bezorgt maaltijden en wandelt met bewoners.

Koninklijke Onderscheiding de heer P.M.C. (Pierre) Roos (71) Noordwijk.
* 1990 – 2006 vrijwilliger bij het Reumafonds. Hij begeleidde de reizen voor reumapatiënten.
* 2006 – 2018 vrijwilliger bij European Care & Travel Vakanties van de Stichting Residentiële en Ambulante Zorg te Schalkwijk. Hij leidde en begeleidde de reizen van ECT zorgvakanties. Daarnaast zette hij zich in voor de selectie van nieuwe vrijwilligers en vertegenwoordigde hij de organisatie op beurzen en voorlichtingsbijeenkomsten.
* Sinds 2006 burgerraadscommissielid bij de gemeente Noordwijk voor het CDA met de portefeuille WMO en het Sociaal Domein. Daarnaast zette hij zich van 1991 tot 2007 in voor de Stichting Kringloopprojecten.

Koninklijke Onderscheiding de heer M. (Mark) Sijlmans (55) Noordwijk.
* Hij verricht sinds 2007 onderzoek naar bij oorlogsgeweld omgekomen personen, met name over hen waarover hun familieleden niets of nauwelijks iets weten. Hij richt zich met name op slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Door zijn grondige onderzoek hebben diverse onbekende graven een naam gekregen en zijn de bijbehorende families op de hoogte gesteld. Hij heeft uitgebreid onderzoek verricht naar de opvarenden van de SS Mendi, een troepenschip dat tijdens WOI voor de Nederlandse kust werd getorpedeerd met aan boord zo’n negenhonderd mensen, waaronder vijf Zuid-Afrikaanse militairen. Zij liggen begraven op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk. Hij heeft hun levens tot het fatale moment weten te traceren. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de omgekomen opvarenden van de drie kruisers Aboukir, Hoque en Cressy. Zijn verdiensten reiken echter verder dan het doen van onderzoek. Gesteld wordt dat het “aan betrokkene te danken is dat er op de boulevard van Noordwijk een monument is gekomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van WOI.”
* Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger bij de hospice duin- en bollenstreek. Hij verricht activiteiten ten behoeve van zowel de gasten als hun familie.

Koninklijke Onderscheiding mevrouw J.R.A.V. (Joyce) Vink-Meijer (72) Noordwijk.
* Sinds 1995 vrijwilliger bij de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee van de parochie Sint Maarten te Noordwijk. Zij helpt bij de vieringen, begeleidt ouderen naar de vieringen, bezoekt eenzamen en ouderen en bezorgt de liturgieboekjes bij de ouderen thuis.
* Sinds 2004 vrijwilliger bij Zorgcentrum Groot Hoogwaak te Noordwijk aan Zee. Zij begeleidt de cliënten bij festiviteiten en de uitstapjes met de rolstoelbus. Tevens wandelt zij met cliënten in de rolstoel en verzorgt zij de koffierondes.

Koninklijke Onderscheiding de heer J.F. (Hans) van Weezel (75) Noordwijk.
* Sinds 1993 voorzitter van de Stichting Klamuze te Noordwijk. De stichting organiseert vijf keer per jaar klassieke concerten op hoog niveau in het Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.
* Sinds 2008 vrijwilliger en voorzitter (2015- heden) van de Golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn (1000 leden). Hij was lid van de golfweekcommissie en is sinds 2013 voorzitter van de Green Environment Organisation Commissie. Zo heeft hij er mede voor gezorgd dat de club het GEO-certificaat kreeg.
* Tot 2017 was hij ook penningmeester van de Stichting de Liberale Kring. Deze stichting organiseert evenementen met een politiek en cultureel liberaal karakter. Daarnaast was hij penningmeester van de VVD Noordwijk.

Koninklijke Onderscheiding mevrouw C.M.J.A. (Ineke) van Zelst-van der Ploeg (70) De Zilk.
* Sinds 1994 medeoprichter, secretaris en bestuurslid van de Stichting De Zilkse Stappers. De stichting organiseert de Avondvierdaagse. Zij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Daarnaast verzorgt zij de medailles en verricht zij hand- en spandiensten.
* 1995 – 2000 medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Hakuna Matata te De Zilk. Zij was medeorganisator van diverse musicals, zoals Jesus Christ Superstar, Jozefs Droomjas, Esther en De Passie van Lucas.
* Sinds 1996 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Jeugdtheatergroep Tikkie te Noordwijkerhout (40-50 kinderen). Zij is als lid van het creatief team werkzaam als regieassistent en tekstrepetitor. Zij ontwerpt en naait de kostuums, helpt mee met het bouwen en schilderen van de decors, staat achter de kassa en regelt de rekwisieten.
* Sinds 2009 vrijwilliger bij de Drumfanfare Altesa te De Zilk (45 leden). Zij draagt bij aan het organiseren van verenigingsactiviteiten, werft donateurs, brengt de programmaboekjes en de nieuwsbrieven rond, zorgt voor de inning van de bijdrage, verkoopt loten en is medeorganisator van het jaarlijkse werkweekend. Daarnaast verzorgt zij jaarlijks de kostuums en de schmink voor de leden van de Pietenband Buitengewoon.

Foto's BON.