Datum: 05-06-2020 - 18:19
24
apr
'19
Aanleg watercompensatie voor verbindingsweg zorgt voor nieuwe entree Dierenhoeve in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Aanleg watercompensatie voor verbindingsweg zorgt voor nieuwe entree Dierenhoeve.

De gemeente Noordwijk heeft opdracht gegeven om grond af te graven voor extra water op het laagste punt van ‘Landgoed in den Houte’ in Noordwijkerhout (Bavo-terrein). Dit laagste punt ligt op de locatie van de huidige zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’. Het graven van watercompensatie is nodig in verband met de aanleg van de verbindingsweg...

voor de ontsluiting van deze nieuwe woonwijk.

Verlegging entree Dierenhoeve
In goed overleg met De Dierenhoeve is bepaald waar de watercompensatie het beste gegraven kan worden. Het graven van extra water gebeurt aan de zuidzijde van De Dierenhoeve. Hierdoor vervalt de huidige entree. De Dierenhoeve blijft bereikbaar via de nieuwe entree aan het Kastanjelaantje.

Het wandelpaadje rondom De Dierenhoeve blijft begaanbaar. De zorg- en kinderboerderij blijft op deze plek totdat de nieuwe locatie nabij de Engelse tuin klaar is. De aannemer is op 23 april gestart met de voorbereiding van de graafwerkzaamheden.

Foto Gemeente Noordwijk.