Datum: 04-07-2020 - 07:37
22
apr
'19
NZLokaal stelt vragen aan het college van B&W over de openbare orde en veiligheid in Noordwijkerhout.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan het college van B&W over de openbare orde en veiligheid.

De fractie van NZLokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk, met als onderwerp de openbare orde en veiligheid in Noordwijkerhout. NZLokaal geeft daarbij aan dat er binnen relatief korte tijd sprake is geweest van onrust, overlast en criminaliteit binnen de kern van Noordwijkerhout...

* Op donderdag 18 april was er (wederom) sprake van (poging tot) brandstichting aan de achterzijde van het monumentale Bavogebouw, waarvoor politie en brandweer is uitgerukt. (Redactie BON: zie foto)

* In de nacht van 19 op 20 april werden (wederom) in het centrum van Noordwijkerhout bloembakken vernield en omver getrokken, waarna de inhoud over de straat werd verspreid. (Redactie BON: zie nieuwsitem)

* Recent was er (wederom) sprake van aanwezigheid van luidruchtige jeugd tot ver in de nachtelijke uren op het schoolplein van de Prinsenhofschool.

Vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze meldingen van overlast en criminaliteit, de hierop geuite heftige reacties op internet (Facebook) en het gevaar, dat Noordwijkerhouters mogelijk het recht in eigen hand gaan nemen?

2. Zo nee, is het college bereid, mede naar aanleiding van deze incidenten, op structurele wijze overleg te voeren binnen het driehoeksoverleg of bilateraal met de politie.

3. Op welke wijze denkt het college uitvoering te kunnen geven aan toezicht en handhaving in het kader van de openbare orde en veiligheid?

4. In hoeverre zijn de in het coalitieakkoord genoemde normen van 1 wijkagent per 5000 inwoners en 1 BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) per 5000 inwoners voldoende voor een effectieve handhaving van de rechtsorde?

5. Welke aanvullende maatregelen zijn nog denkbaar voor het geval er (nog steeds) sprake zou zijn van capaciteitsgebrek bij politie en of eigen toezichthouders?

Jaap de Moor, raadslid NZLokaal

Redactie BON: zodra er een reactie/antwoord komt van het college van B&W van de gemeente Noordwijk plaatsen we dit op BON.

Foto's PR.