Datum: 06-10-2022 - 15:05
15
apr
'19
NWS en Padua steunen actie voor afschaffen verhuurdersbelasting in Noordwijkerhout en Noordwijk.
Geschreven door NWS en Padua
Foto's Redactie BON

NWS en Padua steunen actie voor afschaffen verhuurdersbelasting.

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) steunen, samen met 170 andere woningcorporaties, een betaalbaar plan voor extra CO2-besparing. Als de verhuurdersbelasting verdwijnt, kan dit bedrag worden gebruikt om de sociale woningvoorraad duurzamer te maken. Het plan van de woningcorporaties en Urgenda...

(een organisatie voor innovatie en duurzaamheid) is medio februari van dit jaar gepresenteerd, maar een serieuze reactie van het kabinet bleef uit. Reden om opnieuw de publiciteit te zoeken.

Sinds 2013 krijgen de woningcorporaties in Nederland door het Rijk een verhuurdersheffing opgelegd die dit jaar zo’n 1,7 miljard euro bedraagt en volgend jaar oploopt naar 2 miljard. Voor de NWS betekent dit in 2019 een bedrag van 2,3 miljoen euro en voor Padua circa 2,1 miljoen euro.

Die bijdrage komt neer op bijna twee maanden huurinkomsten die wegvloeien naar de schatkist van het Rijk. Dat geld kunnen woningcorporaties niet gebruiken voor een goed beheer van hun woningen, waaronder broodnodige duurzaamheidsmaatregelen en de noodzakelijke nieuwbouw.

Zwaarste lasten
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs de effecten van het landelijke Klimaatakkoord gepresenteerd. Daaruit bleek dat de lage inkomens in Nederland er het meest op achteruitgaan. Het gaat om -1,6 procent. Het overgrote deel van de lage inkomens woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het gaat in totaal om ongeveer 2 miljoen huishoudens, wat neerkomt op 30 procent van de Nederlandse bevolking.

Merlien Welzijn, bestuurder van Padua: “Het is voor mij onverteerbaar dat de smalste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing kunnen corporaties investeren in duurzaamheid en kan de energierekening voor onze huurders omlaag. Het voordeel werkt twee kanten op!”

Collega-bestuurder Willem van Duijn van de NWS sluit zich daarbij aan. “Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van onze huurders best wil meewerken aan het verduurzamen van hun woning. Maar dan mag het hen geen extra geld kosten. Deze groep heeft nu vaak al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Obstakels
De klimaatdoelen moeten ook voor deze 2 miljoen kwetsbare huishoudens betaalbaar zijn, zo bepleiten de woningcorporaties en Urgenda. De doelstelling om 50.000 huurwoningen los te koppelen van het gas en de woningen te voorzien van zonnepanelen, dubbel glas en eventueel isolatie is met het afschaffen van de verhuurdersbelasting haalbaar.

Eén van de grote obstakels bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen is de bereidheid van bewoners en ondernemers om hun schouders eronder te zetten. Door het verminderen van de energielasten blijken huurders bereid om ook hun steentje bij te dragen.

Het afschaffen van de verhuurdersbelasting zou daarmee in één klap een draagvlak van 30 procent onder de Nederlandse bevolking betekenen. Een regelrechte win-win situatie waar NWS en Padua zich hard voor willen maken.

Foto´s BON : energiezuinige huurwoning Remmerswaalstraat De Zilk.