11
apr
'19
Kernbezoek wethouder Roberto ter Hark gemeente Noordwijk in De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Kernbezoek wethouder Roberto ter Hark: Veel ideeën en tips opgehaald in De Zilk.

Op 9 april 2019 vond het kernbezoek aan De Zilk plaats. De laatste in de reeks kernbezoeken die het nieuwe college heeft gebracht aan onze vier prachtige kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Als kernwethouder en aanspreekpunt voor De Zilk ontving wethouder Roberto ter Hark de enthousiaste inwoners in De Duinpan...

Ook de andere wethouders waren aanwezig om in gesprek te gaan.

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sprak in met een mooie videoboodschap. Zij was helaas verhinderd door haar aanwezigheid bij een regiobijeenkomst. Een bijeenkomst waar de gemeente Noordwijk van zich moest laten horen over een strategische visie.

Informatie ophalen bij inwoners
Informatie ophalen bij de inwoners. Dat was het doel van de avond. In de kern draait het namelijk om hen. Wat vinden zij belangrijk? Wat vinden zij top en welke tips hadden zij voor het college? Waar moet meer werk van worden gemaakt? Inwoners uit De Zilk konden hun ideeën kwijt op grote flips-overs met verschillende thema’s, zoals verkeer, afval, zorg, ouderen, sport, cultuur, recreatie, woningbouw en woonomgeving.

De Tops
Het college kreeg zowel tops als tips. Zo roemde een inwoner de kleinschaligheid en het behoud van het dorpskarakter van De Zilk. Ook zijn de verzamelpunten voor afval op loopafstand voor bijna iedereen. De busverbinding naar Leiden werd betrouwbaar gevonden.

De Tips
Maar natuurlijk waren er ook verbeterpunten. Een snellere OV-verbinding naar Noordwijk, meer groen en geen grootschalige woningbouwprojecten. Maar ook rookvrije sportverenigingen en meer doen om senioren te motiveren om te sporten, aldus de aanwezige inwoners.

College-agenda
De tips en tops van de inwoners zijn van groot belang. Het college gebruikt deze namelijk bij het opstellen van haar college-agenda. Daarmee geeft het bestuur aan wat zij de komende jaren gaat doen voor de gemeente Noordwijk

Foto's PR Gemeente Noordwijk.