Datum: 27-01-2022 - 13:09

05
apr
'19
College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over verkeerssituatie bij de Koninginneweg in Noordwijkerhout..
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA over verkeerssituatie bij de Koninginneweg.

De fractie van het CDA heeft van bewoners van de Koninginneweg in Noordwijkerhout klachten ontvangen over veelvuldig te hard rijden, drempels die niet voldoende hoog zijn om verkeer vaart te laten minderen, de onoverzichtelijke kruisingen Viaductweg met de Koninginneweg, Havenstraat met de Koninginneweg en de kruising Herenweg met de Koninginneweg en mogelijke matige...

handhaving van de verkeersregels door Boa's en politie. Naar aanleiding van deze klachten heeft de fractie van het CDA de volgende vragen gesteld. Via deze brief wordt antwoord gegeven op deze schriftelijke vragen.

1. Is het college op de hoogte van de verkeerssituatie bij de Koninginneweg in Noordwijkerhout?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de verkeerssituatie in de Koninginneweg in Noordwijkerhout.

2. Is het college op de hoogte van een verkeerscirculatieplan, door bewoners zelf ingediend?

Antwoord:
Het college weet dat bewoners een plan hebben besproken met de wethouder van Noordwijkerhout in het kader van de centrumvisie Noordwijkerhout. Dit plan was ingediend na een uitvoerige participatietraject over het herinrichten van het dorpsplein en de verkeerscirculatie en afsluiting van autoverkeer in het centrum en behandeld en besproken in de gemeenteraad.

Op dit moment wordt de verkeerssituatie in en rond het centrum naar aanleiding van de proef "Naar een autovrij centrum" geëvalueerd. In de evaluatie wordt de verkeerssituatie van de Koninginneweg meegenomen alsook de overige straten rond het centrum.

3. Is het college op de hoogte van de verkeersgevaarlijke situaties in Noordwijkerhout die het CDA in 2018 bij het toenmalige college onder de aandacht heeft gebracht en die nog lang niet allemaal zijn beoordeeld en teruggekoppeld aan de Raad?

Antwoord:
Het college is daarvan op de hoogte. In een memo aan de raad is de raad van Noordwijkerhout daarvan op de hoogte gesteld. In deze memo is per situatie aangegeven wat met dit specifieke punt gaat gebeuren. Het is correct dat niet alle locaties die zijn aangedragen worden aangepakt vanwege onder andere ruimtelijke, verkeerskundige en financiële argumenten.

4. Kan het college toezeggen om de verkeerssituatie bij de Koninginneweg te gaan onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is zoals hierboven aangegeven ihkv de centrumvisie van Noordwijkerhout de verkeerssituatie in en rond het centrum aan het onderzoeken. De Koninginneweg wordt hierbij meegenomen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Noordwijk,