03
apr
'19
NZLokaal stelt vragen over Japanse Duizendknoop op het Bavo-terrein.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen over Japanse Duizendknoop op het Bavo-terrein.

In de rondvraag van de Commissie Ruimte en Wonen van de gemeente Noordwijkerhout van 16 mei 2018 werden in de rondvraag door het raadslid G. van der Klugt van NZLokaal enkele vragen gesteld met betrekking tot de Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica). Aanleiding was het aantreffen van een fors aantal planten op het voormalige Bavo-terrein....

Op verzoek van het college werd nog een ambtelijke notitie overlegd met betrekking tot de achtergrond, gevaarzetting en bestrijdingsmogelijkheden (zie bijlage, klik hier). Een korte schouw leert, dat er op dit moment nog geen sprake is geweest van enig vervolg of bestrijding van de plant.

Vragen:

1. Is het college bekend met de schadelijke gevolgen door de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop?

2. Heeft het college zicht op de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop in de gemeente Noordwijk?

3. Is er sprake van een bestrijdingsplan en zo ja, wat is daarvan in grote lijnen de inhoud?

4. Is er sprake van overleg met eigenaren, waar de plant voorkomt?

5. Is er sprake van overleg met naburige gemeenten? 

Graag zie ik uw schriftelijke antwoord tegemoet.

Wally Rodenburg, raadslid NZLokaal

Foto: website Bestrijding Duizendknoop.

Redactie BON:
zodra er een reactie/antwoord komt van het college van B&W van de gemeente Noordwijk plaatsen we dit op BON.