Datum: 15-08-2020 - 09:58
02
apr
'19
Fractie PvdA stelt opnieuw vragen over 'Verplaatsing Firma Meeuwenoord Victoriberg'.
Geschreven door PvdA Noordwijk

Fractie PvdA stelt opnieuw vragen over 'Verplaatsing Firma Meeuwenoord Victoriberg'.

Op 24 december 2018 verzond de firma Meeuwenoord, gevestigd aan de Victoriberg, een brief aan de leden van de gemeenteraad van Noordwijkerhout waarin zij hun teleurstelling, maar ook hun verbazing, uitspreken over het resultaat van de onderhandelingen over de verplaatsing van hun bedrijf van de Victoriberg. Naar aanleiding van deze brief...

heeft de PvdA op 11 februari 2019 schriftelijke vragen aan het college gesteld om helderheid te verkrijgen over het verloop van de onderhandelingen. Het college heeft deze vragen op 6 maart 2019 beantwoord.

Op 1 april 2019 ontving de gemeenteraad van Cromvoirt Adviseurs een namens de firma Meeuwenoord verzonden brief met de bewering dat de beantwoording van het college in ernstige mate afwijkt van het werkelijke verloop van de onderhandelingen. Dit is voor de fractie van de PvdA aanleiding een aantal aanvullende vragen te stellen.

Vragen
1. Kunt u bevestigen dat er in augustus 2018 op ambtelijk niveau overeenstemming was met de firma Meeuwenoord en dat deze gedetailleerde afspraken bij brief van 9 augustus 2018 zijn bevestigd?

2. Wilt u bovengenoemde brief delen met de raad?

3. Kunt u bevestigen dat de toenmalige portefeuillehouder desondanks de deal heeft afgeblazen?

4. Wat waren de argumenten om toch geen deal te sluiten?

5. Kunt u bevestigen dat er door de provincie aanvankelijk uitstel was verleend om alsnog tot een deal te komen?

6. Kunt u bevestigen dat pas nadat de portefeuillehouder aangaf dat er volgens hem geen deal mogelijk was, de provincie haar toezegging heeft ingetrokken?

7. Tot slot komen wij terug op uw antwoord op vraag 7 waarin wij informeerden naar de plannen om het kantoorgebouw van Meeuwenoord te slopen om de Victoriberg te kunnen verleggen. Het college antwoordt dat het kantoor wordt “doorsneden”. Dit duidt op concrete plannen. Wij verzoeken u deze plannen met de raad te delen.

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Redactie BON persgesprek 2-4-2019:
In het maandelijkse persgesprek van 2 april werd aan wethouder Henri de Jong gevraagd of hij wilde reageren op de brief die verzonden was door de woordvoerder van de Firma Meeuwenoord. Het college heeft volgens de wethouder een andere kijk op de zaken die in dit dossier gepasseerd zijn en de wethouder gaf aan het niet netjes te vinden dat de brief via de media tot het college is gekomen.

Op de vraag of het college contact opneemt met het bedrijf om weer in gesprek te komen zoals gevraagd werd in de brief was het antwoord kort en duidelijk. Het college is dat van hun kant uit niet van plan, mocht het bedrijf weer in gesprek willen gaan met de gemeente dan kan men direct contact opnemen met het college en niet via de media; aldus wethouder De Jong.

Foto Google Maps.