Datum: 01-10-2023 - 23:27
02
apr
'19

Straatnamen bekend voor Het Zilt.

De nieuwe straatnamen zijn afgeleid van drie boerderijen. Deze stonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vogelenveld (geel) en Haasveld (groen) op Noordwijks grondgebied. Boerderij Sasbergen (rood) op Noordwijkerhouts grondgebied. De boerderijen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebroken. Dirk Klinkenberg was de laatste bewoner....

van de boerderij Haasveld. Hij woonde er van 1910 tot 1926. Dirk was geen boer, maar werkte bij de Gemeentewaterleidingen. De woning werd in 1928 gesloopt. Dirk verhuisde met zijn gezin naar de Zilkerduinweg 114. Hier werd een woning voor hem gebouwd. Ook deze woning kreeg de naam Haasveld. Men zegt dat deze woning lijkt op de boerderij Haasveld in het duin. Aan de Zilkerduinweg 187 staat een woning met de naam Vogelenveld.

Totstandkoming straatnaam
In onze gemeente krijgen nieuwe straten een naam. Een straatnamencommissie bedenkt deze namen. Zij doen een voorstel hiervoor aan het college van B&W. Het college stelt vervolgens de namen vast.