Datum: 14-08-2020 - 15:40
02
apr
'19
Flink aantal tips en tops voor wethouder Sjaak van den Berg bij kernbezoek Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Flink aantal tips en tops voor wethouder Sjaak van den Berg bij kernbezoek Noordwijkerhout. (foto's)

Op maandag 1 april vond het kernbezoek aan Noordwijkerhout plaats. Kernwethouder Sjaak van den Berg ontving de inwoners in het hart van ons dorp de Witte Kerk. Bij de start van de avond gaf hij aan blij te zijn met de goede belangstelling van het aantal aanwezige dorpsgenoten op deze bijeenkomst. Ook de andere leden van het college van de gemeente Noordwijk....

waren present op deze avond. Dit kernbezoek was na Noordwijk-Binnen en Noordwijk-Zee de derde in de reeks van bezoeken van het nieuwe college aan de vier kernen van de gemeente Noordwijk.

Het doel van het kernbezoek was om informatie op te halen bij de inwoners van de kern Noordwijkerhout. Wat vinden zij belangrijk? Wat vinden zij top? Welke tips/ideeën hadden zij voor het college?

Na een welkomstwoord van kernwethouder Sjaak van den Berg konden de inwoners hun ideeën noteren. Onderwerpen waren o.a. verkeer, parkeren, woningbouw, woon- en leefomgeving, milieu, duurzaamheid, groen, sport, cultuur, recreatie, toerisme, zorg, welzijn en onderwijs.

Het college kreeg kreeg een flink aantal tips en tops. Enkele voorbeelden van tips: Hou Noordwijkerhout stoplicht vrij, diverse onveilige verkeerssituaties, beter busverbindingen, meer (sociale)woningbouw, de problematiek rond arbeidsmigranten, gebruik van gif bij de bollenteelt, vergunningenbeleid evenementen, behoud subsidies voor verenigingen, beter onderhoud groen, bungalowparken openen voor permanente bewoning, afval.

Als tops werden o.a. genoemd: Hou Noordwijkerhout stoplicht vrij, parkeren gratis, groenbeleidsplan Noordwijkerhout uitrollen over alle kernen, koffie+ ochtend in de bibliotheek, prima zorgcentrum, veel aandacht voor eenzame ouderen en mantelzorgers, WMO-adviescentrum, eigen milieustraat behouden, subsidie zonnepanelen.

De opgehaalde informatie is erg belangrijk. Het college gebruikt deze informatie bij het opstellen van zijn collegeagenda. Daarmee geeft het bestuur aan wat men de komende jaren gaat doen voor de gemeente Noordwijk.

Op 9 april kernbezoek in De Zilk.
Kernwethouder Roberto ter Hark ontvangt de inwoners van De Zilk in De Duinpan op 9 april. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Kom ook vertellen wat voor jou belangrijk is!