27
mrt
'19
PUUR stelt vragen aan het college over: digipanel Noordwijk.
Geschreven door PUUR

PUUR stelt vragen aan het college over: digipanel Noordwijk.

De oppositiepartij PUUR in de gemeenteraad van Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W: Voor PUUR telt de mening, de ideeën, het enthousiasme, kennis en betrokkenheid van inwoners optimaal. Daarom zijn wij vóór een (digitaal) burgerpanel, actieve wijkavonden, inspraak- en thema-avonden en houden wij onze maandelijkse Oog en Oor Ochtenden...

In de debatraad van 19 maart jl. meldt wethouder Van den Berg het goede nieuws dat het digipanel “concreet en nu al gerealiseerd is”. Hij spreekt over een “nieuw inwonerspanel, een digipanel Noordwijk.....waarover ik u kan melden dat het inmiddels in ieder geval zover is dat u zich kunt aanmelden….. ….dus we kunnen beginnen met het binnenhalen van de mensen die we een paar keer per jaar mogen bevragen over zaken. Gewoon via de website ….”

In speerpunt 4 van het college memo “Wat bereiken we in 100 dagen” staat:

1. We ontwikkelen een voorstel voor de opzet van het digitaal inwonerspanel

2. Hierin onderzoeken we de werking (vorm) en mogelijkheden (onderwerpen) van het panel

3. De wervingscampagne is gestart

4. Leveren een aanpak voor de organisatie en zorgen we voor borging, zoals wie bepaalt welke vraagstukken aan het panel worden voorgelegd en wie dit analyseert en vertaalt in aandachtspunten

5. Abonnementskosten worden gevonden in het totale ICT-budget

6. Voor de wervingscampagne voor deelnemers in het panel is een eenmalig bedrag van €7.000,- uit budget onvoorzien incidenteel

Op de website van de gemeente staat: Je kunt meedoen en je mening geven over actuele onderwerpen die in onze gemeente spelen. Hierdoor help je mee richting te geven aan de gemeente Noordwijk. Als lid van het digipanel ontvang je ongeveer 4 keer per jaar een e-mailbericht.

Daarin nodigt de gemeente je uit om een online vragenlijst in te vullen. Na ieder onderzoek ontvang je informatie over de resultaten en wat er mee wordt gedaan. Je moet 12 jaar of ouder zijn. Wij hebben over de inbreng van de wethouder in relatie tot het collegememo en over de website de volgende vragen:

1. Nu de wethouder gemeld heeft dat het digipanel “concreet en nu al gerealiseerd” is horen wij graag wat de inwoner hieronder moet verstaan.

2. Wat bedoelt de wethouder met het “binnenhalen van mensen die we een paar keer per jaar mogen bevragen over zaken”?

3. Is het digipanel een instrument voor het college dan wel voor de raad of voor beide?

4. Waarom heeft u, nu het digipanel al “concreet en gerealiseerd is”, geen voorstel aan de raad voorgelegd met o.a. de onderzochte werking (vorm) en mogelijkheden (onderwerpen), zie onder 1. en een financiële onderbouwing?

5. Voor welke doelen bent u voornemens een burgerpanel in te zetten en in welke fases van het (beleids)proces? In welke fase(s) kan de raad het burgerpanel inzetten?

6. Wie bepaalt welke vraagstukken er worden voorgelegd, het moment waarop deze worden voorgelegd, de wijze waarop de vragen geformuleerd worden en wat er gedaan wordt met de resultaten?

7. Waarom heeft u gekozen voor een frequentie van een “een paar keer per jaar” / “ongeveer 4 keer per jaar”?

8. Wat is de reden dat de minimale leeftijd 12 jaar is?

9. Op welke wijze worden inwoners die niet over internet beschikken, maar wel willen meedenken over de vraagstukken betrokken?

10. Welke maatregelen heeft u getroffen om ons te kunnen garanderen dat de aanmeldingen authentiek zijn?

Graag zien wij uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend, Taetske T. Visser-Danser

Fractievoorzitter PUUR