Datum: 06-07-2022 - 13:15
20
mrt
'19
Gemeenteraadsvergadering opnieuw nachtwerk....
Geschreven door Redactie BON

Gemeenteraadsvergadering opnieuw nachtwerk....

We hebben nu drie gemeenteraadsvergaderingen in 2019 achter de rug van de nieuwe gemeente Noordwijk en bij alle drie werd de vergadereindtijd, die volgens afspraak uiterlijk 00.00 uur is, niet gehaald. Gisteravond sloot raadsvoorzitter burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld de vergadering pas rond 00.50 uur af en ondanks een lange vergaderavond...

kon zelfs een flink aantal agendapunten niet besproken worden. Maar ook van alle besluiten die op deze avond genomen zouden worden, kon er maar over eentje uiteindelijk een besluit vallen. Daarom is er door de burgemeester een nieuwe extra vergadering ingelast om de niet behandelde punten van deze vergadering alsnog te behandelen op donderdag 28 maart. Na een dergelijke fusie tussen gemeenten is er blijkbaar veel te bespreken en moet men duidelijk nog een goede weg vinden in de nieuwe vergaderstructuur.

In de voormalige gemeente Noordwijkerhout waren er per maand drie commissievergaderingen en een gemeenteraadsvergadering. In dezelfde commissievergaderingen werd al heel veel besproken en al voortijdig besluiten over zaken genomen. In de gemeenteraadsvergadering kon er vervolgens op een flink aantal punten dan ook snel een klap op worden gegeven en werd de eindtijd van 00.00 uur dan ook niet gehaald.

In de nieuwe grotere gemeente Noordwijk zijn er meer onderwerpen voor een vergadering en vinden er per maand maar maximaal twee rondetafelgesprekken en een gemeenteraadsvergadering plaats. Dus op zich niet zo vreemd dat het iedere keer nachtwerk wordt bij de gemeenteraadsvergadering.

Ondanks de vele onderwerpen die er besproken worden in de nieuwe gemeente Noordwijk, zien we tot op dit moment weinig van de onderwerpen terug die vaak iedere maand terugkwamen in de vergaderingen van de oude gemeente Noordwijkerhout.

Een paar voorbeelden zijn: de nieuwe centrumvisie, proef centrum autovrij, winkelleegstand, Pesthuis/Bavoterrein, woningbouw oud-Munnekeweij. Misschien wordt er achter de schermen hard aan gewerkt, maar in de eerste drie vergaderrondes van de nieuwe gemeente Noordwijk is dat nog niet zichtbaar.