Datum: 01-06-2023 - 11:16
18
mrt
'19

Woningstichtingen Dunavie en Padua nemen time-out in proces fusieverkenning.

In een persbericht geven Woningstichtingen Dunavie uit Katwijk en Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout aan, dat zij een time-out van een maand gaan nemen in het proces van fusieverkenning die in december 2018 werd aangekondigd. De nieuwe interim directeur-bestuurder van Dunavie, Pierre Sponselee, wil deze maand gaan gebruiken om zich een goed beeld...

te vormen van de inhoud en van het te lopen proces. Dit doet Sponselee door kennismakingen met belanghebbenden van Dunavie, zoals de huurdersvereniging, medewerkers, lokale politici en met St. Antonius van Padua.

De fusieverkenning is bij alle kennismakingen, naast andere onderwerpen, onderdeel van het gesprek. Sponselee van Dunavie: “Huurders, medewerkers en lokale politiek verdienen een fusieverkenning die zorgvuldig wordt uitgevoerd. Daar nemen we de tijd voor.”

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van de Noordwijkerhoutse corporatie Sint Antonius van Padua is het daar mee eens: “De bestuurswissel was immers voorzien en het is niet meer dan logisch dat de nieuwe bestuurder zich een beeld vormt van het proces. We kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid.”

Sponselee gebruikt de komende maand om met de belanghebbenden van Dunavie onder andere de wensen rond de fusieverkenning te bespreken. Welzijn heeft een dergelijke ‘ophaalronde’ reeds gedaan.

Foto december 2018 > PR:
Directeur-bestuurders Alfred Busser (Dunavie) en Merlien Welzijn (Padua) schudden elkaar de hand na ondertekening van de intentieovereenkomst voor een fusieonderzoek in het bijzijn van Tia van Beek (voorzitter RvC Dunavie) en Gert Hylkema (voorzitter RvC Padua).