18
mrt
'19
D66 stelt vragen over afwezigheid gemeente bij zitting Raad van State (zaak: mogelijke verontreiniging grond Leidsevaart).
Geschreven door Leidsch Dagblad

D66 stelt vragen over afwezigheid gemeente bij zitting Raad van State (zaak: mogelijke verontreiniging grond Leidsevaart).

In het Leidsch Dagblad van 6 maart jl. (en later op BON) verscheen een artikel over een Noordwijkerhoutse familie die wil dat de Raad van State de gemeente Noordwijk verplicht om nader onderzoek te verrichten naar mogelijke verontreinigde grond op een perceel aan de Leidsevaart in Noordwijkerhout. Het artikel vermeldt voorts: Een toelichting kon...

de gemeente bij de Raad van State niet geven, omdat er geen vertegenwoordiger naar Den Haag was afgereisd. Rechter Gerrit Hoogvliet zei dat erg jammer te vinden, omdat hij nog wel wat vragen had voor de gemeente. Dit bericht geeft ons aanleiding voor de volgende vragen die wij graag beantwoord zien:

Vragen fractie D66:
1. Berust het feit dat geen vertegenwoordiger namens de Gemeente bij de zitting aanwezig was op een bewust genomen besluit of op een nalatigheid?

2. Indien sprake was van een bewust genomen besluit, is de verantwoordelijk portefeuillehouder bij deze besluitvorming betrokken geweest?

3. Indien sprake is van nalatigheid, welke maatregelen heeft het college dan inmiddels genomen om herhaling te voorkomen?

4. Bent u met ons eens dat afwezigheid tijdens een zitting de procespositie van de Gemeente kan schaden, onder andere doordat vragen van de rechter(s) niet beantwoord worden en rechters daardoor mogelijk relevante informatie missen, of doordat tijdens de zitting door eisers ingebrachte informatie niet kan worden weersproken en daardoor tussen partijen komt vast te staan?

5. Kan het college zich voorstellen dat het niet ter zitting verschijnen door de rechter(s) kan worden opgevat als weinig respectvol?

6. Kan het college zich voorstellen dat het niet ter zitting verschijnen door de betrokken burgers kan worden opgevat als weinig respectvol, en kan bijdragen aan het gevoel als burger niet serieus genomen te worden?

7. Is het college bereid aan de betreffende burgers excuses aan te bieden voor het niet ter zitting verschijnen?

Fractie D66 Noordwijk,
Dick Gutlich