14
mrt
'19
Leidsevaart 52 wordt Greenportwoning.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Leidsevaart 52 wordt Greenportwoning.

Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij voor het omzetten van een bollenbedrijfspand naar een Greenportwoning. Nieuw woongenot aan de Leidsevaart 52 en nieuwe eersteklas-bollengrond. De eerste stap is gezet om van een agrarisch bedrijf een Greenportwoning te maken. Het college van burgemeester en wethouders maakt de weg vrij...

voor het omzetten van een bollenbedrijfspand naar een Greenportwoning. Het college stemde begin maart in met het voorontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52. En besloot dit vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

Bestemmingsplanwijziging
Wegens bedrijfsbeëindiging komt het agrarische perceel Leidsevaart 52 vrij. Omdat het bedrijf in deze omvang niet rendabel is, heeft de eigenaar verzocht het bestemmingsplan te wijzigen. Daar is nu een begin mee gemaakt.

Om de bouw van de woning mogelijk te maken worden tot het agrarisch bedrijf behorende schuur- en kasruimte gesloopt en wordt erfverharding verwijderd. Verder wordt de grond die niet tot het woonperceel zal behoren omgezet naar eersteklas-bollengrond.

Zet om met de GOM
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gaat over een specifiek werkgebied. Het is omschreven in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. Er wordt ook wel eens naar verwezen met ‘Buitengebied van de Duin- en Bollenstreek’. In totaal kunnen tot 2030 maximaal 600 Greenportwoningen in het buitengebied worden gebouwd.

Woningbouw in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek is volgens het regionaal ruimtelijk beleid niet (meer) toegestaan, met uitzondering van zogenoemde deze Greenportwoningen. Hiervoor dient een bouwtitel te worden verkregen via de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Foto Google Earth.