12
mrt
'19
Aanslagen gemeentelijke belastingen door fusie later verstuurd.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Aanslagen gemeentelijke belastingen door fusie later verstuurd.

Dit jaar ontvangt u uw biljet met daarop de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen later dan gebruikelijk. Deze valt naar verwachting eind maart op uw mat. Dit komt door de fusie. Op grond van wetgeving moest de nieuwe gemeenteraad de verordeningen onroerende-zaakbelastingen (OZB) en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten...

in het eerste kwartaal van 2019 vaststellen. Dit is gebeurd op 19 februari 2019. De aanslagen OZB konden pas daarna worden berekend. Vanzelfsprekend is de termijn voor betaling ook later.