Datum: 09-07-2020 - 19:46
26
feb
'19
Schriftelijke vragen PvdA over subsidie ondernemersfonds voor Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door PvdA Noordwijk

Schriftelijke vragen PvdA over subsidie ondernemersfonds voor Noordwijkerhout en De Zilk.

Tijdens de besluitvormende raad van dinsdag 19 februari jl. is besloten dat er vooralsnog geen opslag voor ozb niet-woningen t.b.v. het ondernemersfonds wordt doorgevoerd. Eerst wordt er een draagvlakmeting gehouden. Dit betekent dat het huidige ondernemersfonds voor de kernen van Noordwijk in 2019 een subsidie van € 376.000 ontvangt uit de algemene reserve....

Direct na deze vergadering heeft fractievoorzitter de Moor van NZlokaal in een uitzending van BO uitzending van BO de ondernemers van Noordwijkerhout en De Zilk uitgenodigd ook een vergelijkbare subsidie aan te vragen voor deze kernen. De heer de Moor stelt een bedrag van € 190.000 voor.

Vragen
1. Wat vindt het college van deze uitnodiging van de fractievoorzitter van NZlokaal aan de ondernemers van Noordwijkerhout en De Zilk?

2. Staat het college open voor een dergelijke subsidieaanvraag?

3. Ziet het college structuren in Noordwijkerhout en De Zilk die een dergelijke subsidieaanvraag zouden kunnen indienen en/of die een dergelijke subsidie zouden kunnen beheren?

4. De ondernemers van industrieterrein Gravendam betalen nu mee aan een BIZ. Hoe gaat u hiermee om als bovengenoemde subsidieaanvraag wordt gehonoreerd?

5. In de kernen van Noordwijk participeren ook scholen en verenigingen in het ondernemersfonds. Is het college van mening dat ook de scholen en verenigingen van Noordwijkerhout en De Zilk een subsidie voor de vorming van een ondernemersfonds kunnen aanvragen?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Redactie BON:
zodra er een reactie/antwoord komt van het college van B&W van de gemeente Noordwijk plaatsen we dit op BON.