24
feb
'19
NZLokaal stelt vragen over situatie Pesthuis.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen over situatie Pesthuis.

NZLokaal stelt vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over de huidige situatie rondom het Pesthuis op het Bavo-terrein: In de raadsvergadering van de gemeente Noordwijkerhout van 11 november 2018 werd unaniem aangenomen een motie met betrekking tot de (her-)bestemming van het Pesthuis, de Dierenhoeve en de carnavalsvereniging de Keiebijters...

Daarbij werd het college aangemoedigd zich in te spannen voor een goede verdere begeleiding van partijen en, als dan niet door tussenkomst van de stichting, te komen tot renovatie en beheer van het Pesthuis. Al geruime tijd verkeert het Pesthuis in zorgelijke staat en op korte termijn lijken conserverende maatregelen zeer noodzakelijk om het monument te kunnen behouden, waarbij minimaal gedacht zou kunnen worden aan een nieuw dak om lekkages aan te kunnen pakken. 

Vragen:

1. Welke vorderingen zijn er gemaakt in het begeleiden van partijen bij het vinden en rendabel kunnen exploiteren van een nieuwe locatie?

2. Wat is de planning voor het in eigen beheer renoveren van het Pesthuis ten aanzien van start- en einddatum?

3. Welke conserverende maatregelen moeten of kunnen nog worden genomen in afwachting van de renovatie van het Pesthuis?

Jaap de Moor, fractievoorzitter NZLokaal

Foto BON.

Redactie BON:
zodra er een reactie/antwoord komt van het college van B&W van de gemeente Noordwijk plaatsen we dit op BON.