Datum: 16-05-2022 - 19:51
21
feb
'19
Gemeenteraad neemt belangrijke besluiten tijdens raadsvergadering.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeenteraad neemt belangrijke besluiten tijdens raadsvergadering.

Op dinsdag 19 februari 2019 vond er opnieuw een gemeenteraadsvergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Veel onderwerpen stonden op de agenda. Van het Ondernemersfonds tot de Parallel Boulevard en van de Space Campus tot het project Maarten Kruytstraat. Na middernacht werd hierover nog besloten. De avond begon met de installatie van een nieuw commissielid....

De geloofsbrieven van mevrouw Carina Drijver (D66) werden in orde bevonden en zij ontving de hartelijke felicitaties van de gemeenteraad.

Harmonisering OZB aangenomen (Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk)
Over het agendapunt harmonisering van de onroerende zaakbelasting voor de nieuwe gemeente Noordwijk werd lang gesproken. Niet over het voorstel zelf. Deze werd unaniem aangenomen. Echter, werd er door de partijen scherp gedebatteerd over het Ondernemersfonds en de draagvlakmeting die zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

Dat dit een (politiek) gevoelige kwestie betrof, bleek ook uit het Rondetafelgesprek met ondernemers op 5 februari 2019. Daar wisselden voor-en tegenstanders van het fonds elkaar af en liep de temperatuur soms hoog op.

Oppositie komt met amendement en motie
PUUR, GroenLinks en D66 dienden tijdens de raadsvergadering een amendement in om nu al een gemeentebreed Ondernemersfonds in te voeren. Het voorstel werd verworpen door de coalitiepartijen NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk. Zij willen eerst verder onderzoek en een draagvlakmeting onder ondernemers of een dergelijk fonds wel een goed idee is.

Een motie van D66 werd wel aangenomen. De fractie verzoekt het college om een notitie met het doel om de Noordwijkse verenigingen met een sociaal belang het lagere OZB-tarief voor woningen te laten betalen.

Maarten Kruytstraat van de agenda. (Noordwijk)
Op verzoek van wethouder Henri De Jong werd het bestemmingsplan Maarten Kruytstraat verplaatst naar de vergadering van 19 maart 2019. Er is meer tijd nodig voor het oplossen van geschillen en een kwalitatief goed onderbouwd bestemmingsplan.

Het verzoek leidde tot grote verontwaardiging onder de oppositiepartijen. Inhoudelijk steunden zij het voorstel om het onderwerp van de agenda te halen. Echter, waren alleen de coalitiepartijen van tevoren hierover op de hoogte gebracht. De wethouder erkende zijn fout en maakte excuses voor het niet informeren van de gehele raad.

Geld voor Project Parallel Boulevard en Space Campus (Noordwijk)
Er was goed nieuws te melden voor de Parallel Boulevard. De Raad stelde een uitvoeringskrediet beschikbaar van ruim € 8,8 miljoen voor het project. Het doel is om een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving te creëren in het hart van Noordwijk aan Zee.

Ook werd verder een besluit genomen voor de ruimtevaartsector in Noordwijk. De eerste bouwstenen voor de realisatie voor de Space Campus Noordwijk werden gelegd door een bedrag van ruim € 800.000 ter beschikking te stellen. Een unanieme Raad steunde de oprichting en co-financiering van de campusorganisatie.

Andere besluiten
De Raad nam ook andere besluiten. Zo werd het bestemmingsplan Noordwijkerduin (Noordwijk) vastgesteld. Hiermee kan de beoogde herontwikkeling van het Zorgpark Willem van den Bergh (Noordwijk) worden gerealiseerd.

Ook werden de bestemmingsplannen Zeewaardig fase 1 (Noordwijk) en Pilarenlaan (Noordwijkerhout) aangenomen. Voor de groepsaanpak jongeren in de wijk Boerenburg (Noordwijk) (straatwerker) werd een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

Over het (niet) bouwen op Bronsgeest en het mislopen van rijkssubsidie door de Noordwijkse Woning Stichting (Noordwijk), het bouwplan Het Zilt (De Zilk) en de volkstuin aan de Van der Weijdenlaan (Noordwijkerhout) werden mondelinge vragen gesteld.

Raadsvergadering terugkijken
Benieuwd naar het debat? De raadsvergadering kunt u natuurlijk terugkijken, klik hier.