15
feb
'19

Woningcorporaties Noordwijkerhout, Noordwijk en Urgenda bieden kabinet hulp bij extra CO2-reductie.

Duurzaam en betaalbaar wonen. Dat is mogelijk door het geld van de huurdersbelasting in te zetten voor het energiezuinig maken van huurwoningen. De Noordwijkse woningcorporaties Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) sluiten zich aan bij de oproep die klimaatorganisatie Urgenda en 170 woonstichtingen uit het hele land vandaag aan het kabinet doen....

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Dit jaar is dat landelijk € 1,7 miljard. Woningcorporaties willen dat geld van de huurders investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. Daarmee worden de energiekosten voor hun huurders direct verlaagd. Zo helpen corporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Net als hun collega’s voelen de directeur-bestuurders Merlien Welzijn (Sint Antonius van Padua) en Willem van Duijn (NWS) zich voor het blok gezet. “Ik zeg altijd maar ‘Je kunt geen eik vellen met een broodmes’. Zo voelt het wel, als ik kijk naar de vele opgaven die wij als corporatie hebben, afgezet tegen de bedragen aan lokale en landelijke belastingen en heffingen die we jaarlijks moeten overmaken”, aldus Welzijn. “Dat geld is dringend nodig voor onze woningmarkt.”

Sneller, meer investeren
Beide Noordwijkse corporaties investeren al fors in duurzaamheid. Directeur-bestuurder Van Duijn van de NWS: “Voor ons woningbezit hebben we momenteel al gemiddeld label B, een resultaat dat pas in 2021 hoeft te worden gehaald. Bij de nieuwbouwplannen gaat de NWS zelfs uit van gasloos en bijna energieneutraal. Voor het bestaande woningbezit werken we met een – voortdurend bijgesteld – plan om richting 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Om dat mogelijk te maken, investeren we jaarlijks 1,5 miljoen euro extra in het energiezuiniger maken van onze woningen.”

De centrale overheid doet een beroep op woningcorporaties om het voortouw te nemen in verduurzamingsopgave. “Dat willen we ook graag”, benadrukt directeur-bestuurder Welzijn van Padua uit. “We willen de aarde goed doorgeven aan volgende generaties en onze huurders worden er direct beter van. Op onze beurt roepen wij de overheid daarom op om ons niet langer te straffen voor het uitvoeren van deze noodzakelijke acties.”

Extra investeren bovenop het bedrag dat de woningcorporaties al uittrekken voor energiemaatregelen is volgens Van Duijn van de NWS onmogelijk in een markt waarin de prijzen fors stijgen en woningcorporaties heel veel belasting betalen. “Zo’n vier maanden huur gaat jaarlijks naar de schatkist van landelijke en lokale overheden. Er wordt gedacht dat de woningcorporaties beschikken over het kruikje van de weduwe van Sarfath, dat nooit leeg raakt. Nou, laat ik ze uit de droom helpen: het staat droog.”

Bondgenoot bij klimaatakkoord
Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

IJzersterk systeem
Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd en kost de overheid niets.