Datum: 04-07-2020 - 08:35
07
feb
'19
'Daan de Ridder Bokaal' voor Rein en Ria Jansen en nieuwe voorzitter Bollenhart.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

'Daan de Ridder Bokaal' voor Rein en Ria Jansen en nieuwe voorzitter Bollenhart.

Het bestuur van Shantykoor 't Bollenhart heeft woensdagavond 6 februari in aanwezigheid van Daan zelf, opnieuw de 'Daan de Ridder Bokaal' uitgereikt. Deze wisselbokaal wordt uitgereikt aan een persoon, activiteit of evenement, die een 'in het oog springende' bijdrage heeft geleverd aan een succesvol Bollenhart-jaar...

De bokaal is vernoemd naar Daan de Ridder een man die, volgens het bestuur en leden, binnen de vereniging van grote waarde is. Niet door zijn zangkwaliteiten, ofschoon hij wel regelmatig kritiek heeft op hun snelheid van zingen of op hun toonhoogtes, maar hij is toch wel een beetje het gezicht van het koor. Hij geniet ook veel bekendheid in ons dorp en zelfs in de regio.

Hij is ook met afstand het meest gefotografeerde lid (ook met bekende Nederlanders) van het shantykoor en hij krijgt ook met afstand de meeste vrouwelijke aandacht van allemaal. De penningmeester is heel blij met deze man (verkoop van de CD's) en eigenlijk is iedereen blij met hem bij het Bollenhart.

Het bestuur stelde dan ook destijds in de ledenvergadering van 2015 voor, om de jaarlijkse wisselbokaal als naam te geven de 'Daan de Ridder-bokaal'. Natuurlijk werd dit voorstel destijds met algemene stemmen aangenomen. Daan maakt sindsdien samen met het bestuur ieder jaar uit wie de winnaar gaat worden van deze wisselbokaal.

DAAN DE RIDDER BOKAAL 2018 voor Rein en Ria Jansen.
Elk jaar is het voor de commissie die een keuze moet maken, een heel moeilijke opgave. Er zijn rond deze vereniging best wel veel mensen die zich zichtbaar of onzichtbaar verdienstelijk maken voor het algemeen belang. Wat dat betreft zou je gerust elk jaar meerdere ´Daan de Ridder Bokalen´ uit kunnen reiken.

Dit keer zal ik voor die grote groep vrijwilligers, materiaalmensen, commissieleden, en alle anderen die zich inzetten voor het Bollenhart alleen aan iedereen willen vragen om een daverend applaus. Dit jaar hebben wij namelijk een verrassende en niet zo voor de hand liggende keuze gemaakt.

Je kan je namelijk op heel veel verschillende manieren inzetten voor de vereniging. Ondanks zware fysieke problemen je uiterste best doen om er zoveel als mogelijk bij te zijn, is ook een prestatie van formaat. Of het nu op repetities is of bij optredens, maakt bij de persoon van onze keuze niets uit.

Die wilskracht om dat stukje plezier te beleven wat meedoen in ons koor voor hem betekent heeft diepe indruk op ons gemaakt. Maar de persoon in kwestie kan het niet alleen. En dat hoeft hij ook niet, want hij heeft een vrouw aan zijn zijde die hem in alle opzichten behulpzaam is. Ook dat verdient respect en heeft onze grote waardering.

Misschien dat er bij een aantal van jullie een lampje gaat branden. Wij hebben gemeend om dit jaar de ´Daan de Ridder bokaal´ uit te reiken aan een duo en echtpaar die met veel wilskracht dit voor elkaar over hebben. De ´Daan de Ridder Bokaal´ 2018 gaat naar Rein en Ria Jansen.

Voorzitter Arnold Geerlings

Nieuwe voorzitter Shantykoor ´t Bollenhart.
Na de uitreiking van de Daan de Ridder Bokaal overhandigde Arnold Geerlings de voorzittershamer van Shantykoor ´t Bollenhart aan zijn opvolger de nieuwe voorzitter van het shantykoor Jaap Beunder. (zie foto)

Foto's PR.