Datum: 16-08-2022 - 05:38
27
jan
'19
Verslag 1e gemeenteraadsvergadering nieuwe Gemeente Noordwijk. (link beeldverslag)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Verslag 1e gemeenteraadsvergadering nieuwe Gemeente Noordwijk. (link beeldverslag)

Op dinsdag 22 januari 2019 vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst in De Duinpan in De Zilk. Een mooie debatavond met een hele volle zaal. Tientallen inwoners uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zagen een scherp debat tussen de nieuwe coalitie en oppositie over het coalitieakkoord. Aan het begin van de vergadering werden drie nieuwe raadsleden beëdigd....

Kim van Eeden (Lijst Salman Noordwijk), Wally Rodenburg (NZ Lokaal) en Jos Beugelsdijk (CDA) legden de eed of belofte af. Ook werden vijftien commissieleden van de verschillende partijen benoemd. (klik hier voor de foto's)

Hans Knapp plaatsvervangend voorzitter.
Drie kandidaten hadden zich gemeld voor het plaatsvervangend voorzitterschap: Hans Knapp (VVD), Taetske Visser-Danser (PUUR) en Jaap de Moor (NZ Lokaal) Uiteindelijk kreeg Hans Knapp na de derde stemronde de meeste stemmen. Hij bleef Taetske Visser-Danser met twee stemmen verschil voor en mag de voorzitter van de raad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, bij haar afwezigheid vervangen. 

Uitstel Maarten Kruytstraat
Op de agenda stond ook het bestemmingsplan Maarten Kruytstraat. De herontwikkeling in dit deel van Noordwijk aan Zee met appartementen (waarvan 30% sociaal), een grote supermarkt en (ondergronds) parkeren. De besluitvorming hierover is uitgesteld naar de raadsvergadering van 19 februari. De (nieuwe) raadsleden gaven aan meer tijd nodig te hebben voor dit voorstel dat onder tijdsdruk naar de gemeenteraad was verstuurd.

Oppositie kritisch over coalitieakkoord
Vervolgens volgde het debat over het nieuwe coalitieakkoord. Namens de onderhandelaars sprak Michael van Dormolen (VVD) over “betrokken, helder en daadkrachtig,” de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord.

De oppositie maakte gebruik van de eerste termijn om hierop te reageren. Taetske Visser-Danser (PUUR) gaf aan geen concrete ambities te zien en was van mening dat het akkoord een “verzameling van partijstandpunten was.”

Dick Gutlich (D66) stelde dat er op geen enkele manier geprobeerd is om de oppositie erbij te betrekken. Jan Janson (PvdA) vond dat dit college slechts op de winkel past en zag bijvoorbeeld geen ambities op het terrein van het OV.

Tenslotte stelde Louis Koppel (GroenLinks) dat het college vele onderwerpen “parkeert” en “uitstelbeleid” voert. Alle oppositiepartijen hadden vragen over het voornemen om niet te bouwen op de locatie Bronsgeest. Dit ondanks het tekort aan sociale koop- en huurwoningen in Noordwijk. Ze dienden een motie in om de nieuwbouwwijk versneld te realiseren met 40% sociale woningbouw. De motie werd via een hoofdelijke stemming verworpen

Coalitie wil constructieve samenwerking
Jaap de Moor (NZ Lokaal) nodigde de oppositie uit om samen te werken over de uitvoering van het coalitieakkoord. Hij zag ruimte om alle partijen in de raad te betrekken. “Het is geen dichtgetimmerd verhaal,” aldus de Moor.

Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk), Theo Alkemade (CDA) en Michael van Dormolen (VVD) gaven allen aan te willen versnellen met de ambities op de sociale woningbouw en onderzoek te doen naar alternatieve locaties om de woningbouwopgaven te realiseren.

Wethouders Ter Hark en Salman kregen vragen over de financiële gevolgen als er niet gebouwd wordt op Bronsgeest en waarom in december nog prestatieafspraken zijn gemaakt over te bouwen woningen.

Debat terugkijken?
Benieuwd naar het hele debat? Via de website van de gemeenteraad kunt u de raadsvergadering terugkijken (klik hier).