Datum: 25-06-2021 - 15:30

17
jan
'19
PUUR stelt vragen aan het college over: geheimhouding verslag integriteitstoetsen wethouders.
Geschreven door PUUR

PUUR stelt vragen aan het college over: geheimhouding verslag integriteitstoetsen wethouders.

De oppositiepartij PUUR in de gemeenteraad van Noordwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. In december 2018 zijn de integriteitsrisico’s voor de toen beoogd wethouders de heren Van den Berg, De Jong, Salman en Ter Hark door een onafhankelijk bureau in beeld gebracht. Het verslag van deze risicoanalyse integriteit ligt onder geheimhouding ter inzage voor de raadsleden...

en is daardoor voor de burger niet in te zien en daar stelt PUUR twee vragen over aan het college.

PUUR stelt twee vragen aan het college van B&W:

1. Waarom heeft u besloten de uitkomst van de integriteitstoetsen als geheim te bestempelen?

2. Wij vragen u het verslag van de integriteitstoetsen inclusief de begeleidende brief van burgemeester Hermans als een openbare brief met bijlage aan te bieden aan de raad.

Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,
Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter PUUR